2018-08-24 07:31Pressmeddelande

Flyinglow från Uppsala deltar på kulturfestival i Betlehem

Grodperspektiv på en man som står vid höga skyskraporFlyinglow består av musikern Joel Gabrielsson, från Uppsala.

Flyinglow från Uppsala är ett av tre svenska band som kommer medverka på kulturfestivalen Dandanat i Betlehem i september. På Dandanat får svenska och palestinska band möjlighet att mötas för att umgås, repetera och uppträda tillsammans.

Flyinglow är ett elektroniskt popmusikprojekt av musikern Joel Gabrielsson från Uppsala. Soundet kan beskrivas som suggestiv elektronisk musik som växer ihop med sången. Joel har skrivit, spelat in och producerat allt själv. Den processen har gett honom kreativ rymd för att utveckla soundet efter sitt eget sinne och tid att finna mening i sångerna, en självreflekterande och existentiell resa.

– Det ska bli spännande att få träffa människor, musiker och konstnärer från en annan kultur och se hur de uttrycker sig, säger Joel Gabrielsson.

Det är band som har studiecirkel hos Bilda som varje år har möjlighet att ansöka om att följa med på resan för att medverka på Dandanat och uppleva den unika mötesplats som Jerusalem och Betlehem är.

– Genom vårt långvariga arbete i Mellanöstern har vi möjlighet att låta svenska och palestinska musiker mötas för att dela erfarenheter med varandra, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur.

Dandanat arrangeras i ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem. Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna omfattar resan även studiebesök i Israel och Palestina.

De övriga svenska band som kommer delta på Dandanat är Trio Törn från Stockholm och Afrovocals från Göteborg/Borås. Festivalen genomförs i Betlehem den 13-15 september.

Studieförbundet Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige i regi av Bilda. 

För mer information, kontakta Elias Hall, konsulent på Bilda i Uppsala: elias.hall@bilda.nu, 08-727 18 17


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Elias Hall
Kulturkonsulent
Elias Hall