2021-09-08 06:00Pressmeddelande

Familjekompis startar i Växjö!

Två familjer som sträcker händerna uppåt.Familjer i Familjekompis

Bygg vänskap genom familjeupplevelser

Familjekompis sammanför familjer med olika bakgrund under avslappnade former. Genom upplevelser med skratt och lek kan förståelse och varm vänskap växa, över en fika, i lekparken, eller under en enkel middag. Nu erbjuds Familjekompis i Växjö!

 

Familjekompis är ett integrationsprojekt inom Studieförbundet Bilda och finns på 19 platser i Sverige. Med projektmedel från Länsstyrelsen startar Bilda och Växjö kommun igång integrationsprojektet Familjekompis

- Det känns fantastiskt roligt att vi nu också kan erbjuda Familjekompis här i Växjö. I andra städer har det fallit väldigt väl ut och deltagare beskriver att de har fått vänner för livet, berättar Magdalena Swahn, projektledare för Familjekompis Växjö.

Familjer som är nya i Sverige paras ihop med familjer som har bott här länge. Efter en första familjeträff, som Bilda anordnar, väljer familjerna själva hur, var och när de ska träffas igen och fortsätta att lära känna varandra.

- Alla familjekonstellationer är välkomna att anmäla sig. Man behöver inga förkunskaper. Det räcker att man är öppen för att testa att lära känna en ny familj, fortsätter Magdalena.

- En lyckad integration kräver möten mellan människor och kulturer vilket Familjekompis bidrar till. Trots att projektet bara har mjukstartat på grund av pandemin kan vi redan nu se vilken betydelse de matchningar som gjorts haft i människors liv och hur det har möjliggjort en trygg start i ett nytt land för deltagarna, säger Therese Jaramillo, verksamhetsutvecklare för integrationsfrågor i Växjö kommun. 

Magdalena fortsätter,
- Nu hoppas vi på att kunna köra igång ordentligt till hösten. Det känns verkligen roligt att få vara med och skapa de här nya träffarna mellan människor som kanske aldrig hade mötts annars. Det här är integration ”på riktigt”!

 

Är man intresserad av att bli en del av Familjekompis kan man läsa mer på www.familjekompis.nu eller kontakta projektledare Magdalena Swahn, 0470-78 94 92  magdalena.swahn@bilda.nu

 

Om Familjekompis
Idén till Familjekompis uppkom i Örebro 2017, inspirerat av Studieförbundet Bildas satsning Kulturkompis, ett projekt där personer som är nya i Sverige matchas med personer som är etablerade i Sverige för gemensamma upplevelser som bygger både vänskap och ny kunskap.

Familjekompis drivs av Studieförbundet Bilda, ett av tio studieförbund i Sverige som arbetar med folkbildning. Modellen för Familjekompis, att skapa förutsättningar för människor att mötas, knyta nya kontakter, dela erfarenheter och lära sig nytt genom gemensamma upplevelser, bygger på den svenska folkbildningsmodellen. Begreppet folkbildning är svårt att översätta till andra språk. Det handlar om att folk lär sig nya saker men inte genom undervisning i ett klassrum. Folkbildning ska alltid vara fri och frivillig och är ett demokratiskt sätt att lära sig nytt av och med varandra.

Folkbildning spelar en viktig roll i att Sverige ska bidra till att nå FN:s Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vi är glada över att Familjekompis kan bidra till att uppnå målen.

 

För mer information
Kontakta:

Magdalena Swahn
magdalena.swahn@bilda.nu
0470-78 94 92

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magdalena Swahn
Projektledare Familjekompis
Magdalena Swahn

Relaterade länkar