2013-09-10 13:31Pressmeddelande

Existentiell folkhälsa – en utmanande möjlighet

null

I Sverige äter vi allt nyttigare, motionerar mer, lever sundare och röker mindre – men ändå ser vi en ökad fysisk, psykisk och social ohälsa på flera områden. Varför är det så? Kan det finnas ett samband med att vi är ett av världens mest sekulariserade folk? Skulle vi må bättre om vi stärkte den andliga/existentiella dimensionen av livet?

Religionspsykologen Cecilia Melder har i sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi funderat kring detta och ser ett behov av att väga in en existentiell hälsodimension i mötet med människor som mår dåligt.

Kyrkor och samfund har lång erfarenhet av att arbeta med existentiell folkhälsa i praktiken. Nu vill Frälsningarmén och Studieförbundet Bilda erbjuda en kursdag för att stärka denna kompetens med hjälp av Ceclia Meldner. En chans till ökad kännedom om vetenskapligt prövade metoder för att utveckla verksamhet som stärker hälsa och välbefinnande i vid mening.

Kursdagen hålls torsdag 26 september kl 13.30–16.30. Det finns också möjlighet att bara komma på en avslutande temamiddag kl 17.00–19.00. Platsen är Frälsningsarmén Kår 393 på Södermannagatan 44 i Stockholm.

Mer information: www.facebook.com/events/165018590353625/

För frågor: lina.sommevag@fralsningsarmen.se

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.