2023-04-17 09:54Pressmeddelande

Existentiell Filmfestival Dalarna firar 20 år som festival!

EFD 2022 med festivalreflektörerna Christina Jeurling Birro och Mikael Kurkiala, här  i ett samtal med Haris Agic och Sofia af Geijerstam. Foto: Ulrika VedholmEFD 2022 med festivalreflektörerna Christina Jeurling Birro och Mikael Kurkiala, här i ett samtal med Haris Agic och Sofia af Geijerstam. Foto: Ulrika Vedholm

Under 20 år har Existentiell Filmfestival Dalarna ställt existentiella frågor med hjälp av filmmediet, där både fantasifulla och verklighetstrogna världar gett oss tillgång till andras perspektiv, erfarenheter och upplevelser. Årets festival följer samma tradition. Den 20-21 april 2023 firar vi 20 år som festival under temat ”Andra världar”. 

Som årets reflektörer ser vi författaren och kulturjournalisten Marit Kapla samt Joel Halldorf, författare och professor i religionshistoria, Enskilda Högskolan, Stockholm.

Under festivalens middagssamtal Existentiell Filmfestival 20 år medverkar även psykologen och författaren Jenny Jägerfeld i ett samtal om filmens betydelse som bärare av existentiella frågor.

Festivalen erbjuder nio långfilmer, bland annat Playground, As in heaven och Kapernaum. Ett kvällssamtal och en presentation av en Work in Progress. Under festivaldagarna genomförs sex seminarier och ett förseminarium med medverkande gäster och årets festivalreflektörer. Festivalens biljetter är helt slutslålda med totalt 170 deltagande. 

Se hela programmet på: www.existentiellfilmfestival.se

Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där både allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman. Sedan 2003 har EFD bjudit på intressanta reflektioner kring utvalda filmer där öppna samtal förs av inbjudna gäster och deltagande publik.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Ulrika Vedholm
Kommunikatör, Bilda Mitt
Ulrika Vedholm
Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner)
Projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna
Stefan Björnlund