2014-03-06 11:41Pressmeddelande

"Ett perfekt liv" -Samtalskväll på Villa Överås i Göteborg

null

Idag lever vi våra liv så hektiskt att vi närmast riskerar utbrändhet på grund av alla krav som ställs på vår fritid.

Vi konsumerar prylar, resor, upplevelser och relationer. Men den som konsumerar förbrukar också. Att ständigt vara efterfrågad, leva upp till allas förväntningar om en perfekt kropp och ett perfekt hem gör något med oss. Men vem eller vad är det som egentligen planterat drömmen om det perfekta livet hos oss? Finns det något sådant som ett perfekt liv – och är det i så fall något att sträva efter?

Välkommenntill Överås (Danska vägen 20 i Göteborg) torsdagen den 13 mars kl 19.00 för att ta del av ett samtal mellan Wilhelm Kardemark, Marcus Gianneschi och Maria Kûchen. Wilhelm Kardemark är universitetslektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Marcus Gianneschi universitetsadjunkt vid Centrum för Konsumtionsforskning, Göteborgs universitet och Maria Küchen författare och kulturskribent. Magnus Sundell som är programproducent på Studieförbundet Bilda samt journalist, är kvällens samtalsledare.

Entré: 100 kr, inklusive förtäring.


 Arr: Göteborgs universitet, Studieförbundet Bilda,

 

Kontakt: Karolina Lann Vallin

Studieförbundet Bilda Väst

karolina.lann.vallin@bilda.nu 0735-303771

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.