2018-03-29 07:32Pressmeddelande

En dag för seniorer som vill inspirera till ett hälsosamt åldrande genom goda vanor och samtal

null

Onsdagen den 11 april anordnas en kostnadsfri kursdag på temat det hälsosamma åldrandet i Bergslagskyrkan i Nora med syfte att ge tillfälle till inspiration och erfarenhetsutbyte.

Medverkar under dagen gör Susann Cederlund – folkhälsoutvecklare i de Norra länsdelarna, Berit Carlström – erfaren samtalsledare och inspiratör till goda samtal, Erik Hellmén – specialist inom kost, träning och hälsa, samt olika lokala hälsofrämjande aktörer. Dagen är ett samarrangemang mellan Studieförbundet Bilda, Folkhälsoteamet i Norra Örebro län, St. Lukas i Örebro och Bergslagskyrkan i Nora.

Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda:
”Ingen växer utan möten” brukar vi säga på Studieförbun­det Bilda. Ett utvecklande samtal i en studiecirkel kan ha en stor betydelse för ett hälsosamt åldrande.Mötesplatser, bildning och samtal är dessutom av yttersta vikt för sammanhållningen i samhället. Genom kursdagen vill vi ge människor redskap att påverka sin egen livssituation och hälsa.

Läs mer på www.bilda.nu/11april


Praktisk information
Datum: 11 april 2018
Tider: Kl. 09.30–16.00
Plats: Bergslagskyrkankyrkan, Tingshusgatan 10,Nora


För vidare information
Ida Eriksson, Konsulent Studieförbundet Bilda
ida.eriksson@bilda.nu
019-760 14 02

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.