2013-12-16 14:25Pressmeddelande

Drömmen om den mångkulturella församlingen

null

Studieförbundet Bilda och Uppsala Missionskyrka bjuder in till en inspirationsdag med rubriken: Drömmen om den mångkulturella församlingen! Välkommen att drömma och samtala tillsammans med andra, lördag 18 januari i Uppsala.

Många församlingar idag möter och ser ett behov av att skapa en församlingsgemenskap där människor med olika etnisk bakgrund kan träffas. Men hur skapar man sådana församlingar?

Inspirationsdagen är tänkt för alla som idag lever i denna verklighet av mångkultur, men även för dem som längtar efter att möta den och behöver samtala tillsammans med andra om den egna församlingen.

Föreläsaren Josef Nsumbu arbetar sedan fem år tillbaka med integration av invandrare och svenskar i Immanuelskyrkan, Borås. Han har en bakgrund som pastor och universitetsprofessor i Kongo-Kinshasa, men har även arbetat i Tenstakyrkan, Stockholm, som missionär i Sverige. Hör honom berätta om sina erfarenheter och tankar om hur människor med olika bakgrund kan mötas i en församling idag.

Dagen är ett samarbete mellan Uppsala Missionskyrka och Studieförbundet Bilda.

Drömmen om den mångkulturella församlingen
Tid:
Lördag 18 januari
kl 13–15 Föreläsning med Josef Nsumbu, pastor i Immanuelskyrkan, Borås
kl 15–17 Samtal kring församlingars utmaningar och glädjeämnen
Plats: Uppsala Missionskyrka, S:t Olofsgatan 40
Kostnad: Gratis
Anmälan: Senast 13 januari via www.bilda.nu/webbanmalan

Mer information
Kontakta Sören Johansson på Studieförbundet Bilda, 018-474 20 53, soren.johansson@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.