2015-09-15 10:26Pressmeddelande

Doktor föreläser om "Nationalismen, Kyrkan, Bibeln - en omöjlig trio" i Linköping

null

Sedan en tid sker i det svenska samhället förändringar i form av nationalistiska strömningar av en art och ett omfång som saknar motstycke sedan andra världskrigets slut. Hur ska kyrkor och samfund förhålla sig till nationalism och rasism i olika former i vårt svenska samhälle? Hur kan teologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv beskriva och bidra till analysen av förändringar i opinioner och politiska manifestationer?


Även inom kyrkor i Sverige debatteras hur och på vilket sätt vi ska hjälpa – eller inte hjälpa – människor på flykt eller av andra anledningar ser att Sverige kan vara en fristad. Ibland används Bibeln som grund för att legitimera nationalistiska strömningar. Syftet med kvällen är att belysa en dagsaktuell problematik utifrån ett teologiska perspektiv
Kvällens föreläsare är Rikard Roitto, doktor i Nya Testamentets exegetik, pastor i Equmeniakyrkan och undervisar vid Linköpings universitet och på Teologiska Högskolan i Stockholm .

– Detta är en viktig och angelägen kväll för alla som ser med oro och vånda det som sker i Sverige med polariseringen kring människor som kommer hit av humanitära skäl, säger EvaMarie Brännström på Studieförbundet Bilda.

Ytterligare upplysningar
lämnas av EvaMarie Brännström, Studieförbundet Bilda, tel 013- 31 28 25 (samma nr till mobilen) eller evamarie.brannstrom@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.