2017-10-27 13:57Pressmeddelande

Det hälsosamma åldrandet – en kursdag för seniorer som vill inspireras till samtal om ett hälsosamt åldrande

null

Dagen är ett samarrangemang mellan Studieförbundet Bilda, St Lukas i Örebro, Sydnärkes Folkhälsoteam och Laxå Kristna Samarbetsråd. Medverkar gör Hanna Hansson, folkhälsoutvecklare i Sydnärke och Berit Carlström, van samtalsledare, styrelseledamot i St Lukas, och tidigare ordförande för Riksförbundet pensionärsgemenskap.

Program för dagen:

09.30 Ankomstkaffe
10.00 Inledning Berit Carlström
10.30 Hälsosamt åldrande i länet Hanna Hansson
12.00 Lunch
13.00 Goda samtal, god hälsa Berit Carlström
14.15 Kaffe
14.30 Smågruppssamtal och erfarenhetsutbyte
15.30 Avslutning

”Ingen växer utan möten” brukar vi säga på Studieförbundet Bilda. Ett utvecklande samtal i en studiecirkel kan ha en stor betydelse för ett hälsosamt åldrande. Mötesplatser, bildning och samtal är dessutom av yttersta vikt för ett sammanhållningen i samhälle. Genom kursdagen vill vi ge människor redskap att påverka sin egen livssituation och hälsa", säger Ida Eriksson, konsulent på Studieförbundet Bilda. 

Medverkande
Berit Carlström är van samtalsledare och var förbundsordförande för RPG under åren 2008–2010. Hon har arbetat med frågor som rör interkulturell kompetens, har varit i Sigtunastiftelsens tjänst och tidigare varit studierektor på Örebro Missionsskola. Idag är hon pensionär och engagerad i flera sammanhang där samtalet får stå i centrum, bl.a. i styrelsen för St Lukas i Örebro och inom Bilda.

Hanna Hansson arbetar som folkhälsoutvecklare i Sydnärkes folkhälsoteam. Hon kommer att tala om det hälsosamma åldrandet genom att beröra de fyra hörnpelarna, hur vi kan hålla oss pigga och friska så länge som möjligt samt visa statistik om hur seniorerna mår både i hela länet och i södra länsdelen.

Läs mer om dagen här.

Praktisk information

Datum: 8 november 2017
Tider: Kl. 09.30–16.00
Plats: Bergskyrkan, Ramundervägen 67, Laxå
Kostnad: Dagen är kostnadsfri.
Anmälan: www.bilda.nu/8nov eller på telefon 019-601 53 50. Sista anmälningsdag 31 oktober, begränsat antal platser.

Ytterligare information lämnas av:
Ida Eriksson
Konsulent
Studieförbundet Bilda
ida.eriksson@bilda.nu 
019-760 14 02

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.