2016-11-30 14:06Pressmeddelande

Den första inter-ortodoxa julkonserten i Jönköping

null

Varmt välkomna till en alldeles unik inter-ortodox julkonsert som äger rum lördagen den 3 december kl 17.00 i Kristine Kyrka. I samband med att flera nya ortodoxa församlingar har vuxit fram de senaste åren arrangerar Studieförbundet Bilda för första gången en julkonsert med de ortodoxa och orientaliska kyrkorna i Jönköping.

- Det blir första gången som alla ortodoxa kyrkor uppträder tillsammans och som allmänheten kan ta del av kyrkornas kyrkomusik på detta sätt, säger Helena Cankalp, konsulent för ortodox bildning och kultur på Studieförbundet Bilda. 

Konserten är öppen för alla, och alla uppträdanden framförs av ortodoxa och orientaliska körer som finns i Jönköpings län. Åttakörer från olika kyrkotraditioner kommer att bjuda på sin tusenåriga kyrkomusik, och sjunga julhymner på sitt kyrkospråk

- Det känns så roligt och viktigt att kunna få bjuda allmänheten på den här upplevelsen så att fler kan få ta del av kyrkornas rika tradition och kultur, fortsätter Helena. 

De kyrkor och körer som kommer att uppträda är Eritreansk-ortodoxa kyrkan,Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Konstantinopel, Rumänsk-ortodoxa kyrkan, Serbisk-ortodoxa kyrkan, S:t Abraham syrisk-ortodoxa kyrka, S:t Dimets syrisk-ortodoxa kyrka och St:a Maria Österns Assyriska kyrka.

Ytterligare upplysningar
lämnas av Helena Cankalp, Studieförbundet Bilda, tel 036-34 21 19 (samma nr till mobil) eller helena.cankalp@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.