2014-06-04 07:06Pressmeddelande

Debatt och samtal om barns möjligheter i Linköping och världen

null

UNICEF, Youth Kids International, Sionförsamlingen och Bilda inbjuder till en eftermiddag den 8 juni där Linköpings politiska partier, praktiker, akademiker, och organisationer möts, samtalar och debatterar om barn och ungdomars möjligheter i Linköping och världen.

– Vi vill med denna eftermiddag få till ett samtal och belysa frågor som är viktiga för barn och ungdomar och deras möjligheter i Linköping och globalt, säger Anders Riedenfalk på Youth Kids International och hoppas på god uppslutning av intresserade åhörare.

Den svenska självbilden att vi har kommit längst i världen har stukats av att Sverige i Pisa-undersökningar hamnar allt längre ned.

– Dagens barn och ungdomar kommer att vara framtidens aktörer att utforma resten av detta århundrade. Det svenska samhället är extremt i ett internationellt perspektiv med sin betoning på individualism. Möjligheterna har aldrig varit så stora men samtidigt är världen alltmer komplex, fortsätter Anders.

Vem är ansvarig för barnens framtid? Hur ser de på detta själva? Ses föräldrar som omyndiga att ta ansvar för sina barn? När ska samhället ta över föräldrars ansvar eller alternativt stötta föräldrar i ansvaret för sina barn och ungdomars utveckling? Vilka utmaningar står vi inför och vilket ansvar har vi? Dessa är bara några av frågorna som samtalet kommer att beröra.

Professor Bengt Sandin, Tema Barn håller inledningsanförande och utmanar deltagarna.

Plats: Cupolen, Linköping
Tid: Söndag 8 juni 2014, kl 13:30-16:30

Arrangörer är UNICEF och Youth Kids International som arbetar i Sverige och internationellt med barns och ungdomars utveckling och rättigheter, Barn- och ungdomsrådet i Sionförsamlingen i Linköping som arbetar med barn och ungdomar bl.a. i utsatta områden i Linköping och med barns situation internationellt och Studieförbundet Bilda.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Anders Riedenfalk, Youth Kids International, 0709-644 882
Albin Sjöberg, UNICEF, Linköping, 076-045 53 67
Barbro Wallhäger, Youth Kids International, 073-159 89 42
EvaMarie Brännström, Studieförbundet Bilda, 013-31 28 25

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.