2020-10-28 13:37Pressmeddelande

Därför sörjer jorden- en seminariehelg med Peter Halldorf

Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa? Lördag-söndag 7-8 november bjuder Bilda in till seminariehelgen Därför sörjer jorden, med Peter Halldorf.

Peter Halldorf går i sin nya bok om hopp och ansvar i klimatförändringarnas tid i dialog med dagens forskare och talar om ett ödesval mellan ”försummelsens väg” och ”omsorgens väg”. Halldorf vill bidra till en teologisk vision som kyrkan kan vara förankrad i när hon svarar och handlar i den klimatkris vi befinner oss i. Han pekar på möjligheten att hitta hoppet och vägen framåt.

Under lördagen erbjuds tre seminarier med rubrikerna:

"När ord står emot ord – om profetisk inspiration och andlig urskiljning”,

”Må varje träd i skogen jubla – källor till hopp i klimatförändringarnas tid” samt

”Gud är i det mänskliga i varje människa – en kristen tro mellan dualism och panteism”.

På söndagen predikar Peter Halldorf i gudstjänsten som efterföljs av ett avslutande samtal.

Under seminariehelgen medverkar också Peter Örn som samtalsledare. Peter Örn är ordförande i regeringens kommitté Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati. Medverkar gör också Lena Bergström, pastor och initiativtagare till #preachersforfuture, en ekumenisk samlingsplats för predikanter med klimatengagemang. Mellan seminarierna bjuds det på musikalisk underhållning.

Seminariehelgen arrangeras av Söders kristna råd, Rastplats Söder, Equmeniakyrkan Stockholm, Andreaskyrkan och Studieförbundet Bilda.

Möjlighet finns att delta digitalt. Alla seminarier kommer att livesändas på Studieförbundet Bildas facebooksida.

För att se helgens fullständiga program, för anmälan och mer information om Coronaanpassning, läs här


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Lena Frisell
Verksamhetsutvecklare Kyrka
Lena Frisell