2017-04-28 09:00Pressmeddelande

Dansgruppen The Movement vidare till semifinal i Talang, Sverige 2017

null

Dansläraren Eve Redstorm Perez har tränat dansgruppen i sju år och nu jobbar hon och gruppen tillsammans som danslärare runt om i Örebro. De har haft olika dansläger med internationella proffsdansare från bland annat Jamaica och Frankrike.

The movements elever har tävlat på stora danstävlingar och även vunnit Streetstar 2014, som är Skandinaviens största danstävling. Den senaste tävlingen Dancehall International vann Arja från dansgruppen, priset var en resa till Spanien för att fortsätta tävla. De har även uppträtt i Göteborg och på stora scenen på Ung08 i Stockholm.

Framgångsfaktorn har varit samverkan mellan kommunen, lokala föreningar i bostadsområdet och Studieförbundet Bilda.Ungdomarna betalar en låg avgift om de vill vara föreningsmedlemmar. De får då dansa två eller tre gånger i veckan, delta i workshops med stora dansare mm. Något som möjliggjort att många kan delta.

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.