2017-04-19 08:19Pressmeddelande

Dansgruppen Enough från Huskvarna klara för festival i mellanöstern

null

Enough är en av tre grupper som valts ut till den tolfte upplagan av Dandanat, en kulturfestival i Betlehem som Studieförbundet Bilda arrangerar med lokala kulturaktörer den 14-17 september. Här paras svenska musik- och dansgrupper ihop med palestinska för att umgås, repetera och uppträda tillsammans.

- Det känns viktigt och väldigt spännande! Det vi ser fram emot mest är att få se landet och få träffa ungdomar därifrån. Att få dansa tillsammans med dansgrupper från en helt annan kultur ska bli så kul, säger Tyra Wessman, en av dansarna i Enough.

Enough består av 6 tjejer i gymnasieåldern som har dansat tillsammans i 12-13 år. De började dansa i Kungsportens dansverksamhet och har sedan fortsatt att dansa tillsammans. Enough har medverkat på bl.a. ungdomsfestivalen Frizon och på ungdomskonferensen Tre dagar.

Band och dansgrupper som har studiecirkel hos Bilda i regionerna Nord, Mitt och Sydöst har i år kunnat ansöka om att följa med på resan och medverka på Dandanat i september. Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna omfattar resan även studiebesök i Israel och Palestina.

Genom vårt långvariga arbete i Mellanöstern har Bilda en unik position att kunna ge våra studiecirkeldeltagare inom musik möjlighet att möta musiker från Palestina, dela erfarenheter och uppleva den unika mötesplats som Jerusalem och Betlehem är. Här möts olika religioner, kulturer och drömmar. Här står frågor om mänskliga rättigheter, säkerhet och internationell humanitär rätt alltid i fokus, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur.

Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige i regi av Bilda. Inför resan och Dandanat-festivalen ses alla grupper i sin respektive region för att förbereda sig och efter resan vid ett tillfälle för att dela erfarenhet.

Läs mer om Dandanat
www.bilda.nu/dandanat

För mer information, vänligen kontakta
Sara Thorstensson, utvecklingsansvarig Bilda Nord
sara.thortstensson@bilda.nu
072-14 15 067

Anna Hellström, kulturkonsulent Bilda Sydöst
anna.hellstrom@bilda.nu
036-34 21 05

 

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem.
www.bilda.nuOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.