2013-06-13 11:01Pressmeddelande

Dandanat i Betlehem är igång ...

null


... och vi liverapporterar via Bildamusikbloggen. Där berättar webbredaktören Wilhelm Blixt vad Linnea Södahl från Stockholm, The Pitastro från Skinnskatteberg, Bellgate People från Göteborg och KC & Rootsrockers från Sundsvall är med om när de åker till Betlehem för att spela på kulturfestivalen Dandanat. Det blir även spelningar i Jerusalem och den lilla bergsbyn Taybeh.

Bilda arrangerar nu den nionde Dandanatfestivalen, där svenska musik- och dansgrupper får möjlighet att skapa musik och dans tillsammans med palestinska musiker och dansare.

De fyra svenska musikgrupperna har under våren förberett sig inför resan genom studiecirklar.

Under veckan i Israel och de palestinska områdena kommer det förutom det musikaliska kulturutbytet även bli studiebesök på historiska och religiösa platser.

Men framför allt möten med människor och organisationer som på olika sätt lever med och i konflikten.

 

Turnéplan för de svenska akterna

12-15 juni Dandanatfestivalen, Betlehem
16 juni Peter’s Place, Taybeh
17 juni Redeemer Church Garden, Jerusalem

 

Följ direkt på Bildamusikbloggen

Den hittar du här.

 

Läs mer om Dandanat

Här finns vår informationssida om festivalen i Betlehem. 

 

Läs mer om (och lyssna på) de svenska akterna på Bildamusik.nu

Linnea Södahl (Stockholm)
The Pitastro (Skinnskatteberg)
Bellgate People (Göteborg)
KC & Rootsrockers (Sundsvall)

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.