2014-11-14 10:00Pressmeddelande

Coola gänget sätter upp två teaterpjäser

null

Teatergruppen Coola gänget är en teatergrupp som har jobbat till­sammans i cirka sex år. Gruppen finns i Kraftens lokaler i Örebro och samverkar numera med Bilda. Deltagarna i teatergruppen har autism och/eller utvecklingsstörning.

- Gruppen har varje termin satt upp föreställningar inför publik och för varje år växer intresset från allmänheten att se dem spela, berättar Emma Andersson glatt som är en av teaterpedagogerna.

- Under den här hösten har gruppen vuxit så pass mycket att vi har fått dela den i två grupper. Vi sätter därför i år upp två pjäser, först ut Bland blommorna dansar älvorna och därefter Bäst i Test, säger Emilie Andersson som är den andra teaterpedagogen.

Den första pjäsen Bland blommorna dansar älvorna är en historia om kärlek, midsommar, blommor och dansande älvor som teaterpedago­gerna själva har skrivit. De är åtta skådespelare som med iver ser fram emot att få spela upp föreställningarna.

Föreställning 1: Lördag den 22 november kl. 19:00

Föreställning 2: Söndag den 23 november kl. 15:30

Plats: 52:an i Baronbackarna, Örebro

 

Den andra pjäsen heter Bäst i test och handlar om störande vindspel, sjungande grannar och en avgörande dragkamp. Även denna pjäs har teaterpedagogerna skrivit. Till denna pjäs är det åtta skådespelare och till deras hjälp har de tre barn vilka inte har funktionsnedsättning, det är Tuva Bäckström, Hugo Dicksen, och Jakob Markoff som också varit med i tidigare föreställningar.

Föreställning 1: Lördag den 13 december kl. 19:00

Föreställning 2: Söndag den 14 december kl. 15:30

Plats: 52:an i Baronbackarna, Örebro

Ytterligare upplysningar lämnas av Teaterpedagogerna Kombos, tel 0737-20 29 05

Teaterpedagogerna Kombos är en duo som brinner för teatern som konstform och drivkraften kommer från filosofin att - Alla har rätt till kultur. Läs mer på www.teaterpedagogernakombos.com

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.