2020-06-05 12:06Pressmeddelande

Cecilia Hjort Attefall vald till ny förbundsordförande för Bilda

Porträtt bild av Cecilia Hjort Attefall, förbundsordförande BildaCecilia Hjort Attefall, förbundsordförande Bilda

Cecilia Hjort Attefall har idag valts till förbundsordförande för Studieförbundet Bilda av en enig förbundsstämma. Hon har gedigen styrelseerfarenhet från både ideell och offentlig verksamhet, bland annat som tidigare ordförande för bistånds- och barnrättsorganisationen Erikshjälpen och äldrenämnden i Jönköpings kommun.

–  Min yrkesidentitet har varierat genom åren, men målet har varit detsamma – ett varmt och öppet samhälle. Det finns en sådan kraft i människors sökande efter sammanhang där vi kan lära, skapa och växa tillsammans! I en polariserad och orolig samtid behövs folkbildningens ”trygga rum” mer än någonsin, säger Cecilia Hjort Attefall.

Hon beskriver Bildas bidrag till samhället som en unik mötesplats, präglad av en mångfald av uttryck, buren av en kristen livsåskådning – och öppet nyfiken mot en omvärld i ständig förändring.

–  Bildas medlemsorganisationer famnar en sådan rikedom av tro, samhällsengagemang och kreativitet. Tillsammans har vi alla förutsättningar att både ”betjäna” vår samtid, värna vår demokrati och rusta individer till eget engagemang. Och dessutom skapa rum för kulturella uttryck i alla dessa former, säger Cecilia Hjort Attefall.

Med en bakgrund bland annat som journalist och religionsreporter på DN, arbete i sin hemförsamling, Pingst Jönköping, och flera olika uppdrag inom offentlig och ideell sektor har Cecilia Hjorth Attefall vana att navigera i frågor som rör kyrka och samhälle. Hon har även vana att leda organisationsutveckling, strategiska processer och visionsarbete.

Hon delar i dag sitt engagemang mellan politiska uppdrag i Jönköpings kommun, arbete i det egna företaget och olika ideella uppdrag. Cecilia är 53 år och bor med man och tre vuxna barn i Jönköping.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hjort Attefall, förbundsordförande
cecilia.attefall@gmail.com
mobil: 0707-83 89 09


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund