2015-01-29 10:57Pressmeddelande

Brass Celebration i Immanuelskyrkan den 21 mars

null

Konsert med Söderkårens musikkår, Immanuel brass och Värnamo Missionskyrkas brassband med gäster!

Nu finns en unik möjlighet att se tre brassband framträda tillsammans med sex professionella gäster.  Gästdirigenter är Berit Palmqvist, Torgny Hanson och Jörgen Ådwall.
Gästsolister är Per Ivarsson (kornett), Anders Hellman (bastrombon) och Anders Lundin (eufonium).

Konserten spelas i Immanuelskyrkan i Stockholm lördag den 21 mars kl. 19.00.

Brassbanden medverkar dessutom på gudstjänsten i Immanuelskyrkan söndag den 22 mars kl.11.

- Studieförbundet Bilda samarbetar med flera brassband runtom i Sverige. Genom att arrangera Brass Celebration vill vi ge de medverkande brassbanden möjlighet att träffa andra brassmusikanter för att spela tillsammans och utbyta erfarenheter, säger Matilda Johansson, kulturkonsulent Bilda Öst.

- Vi hoppas att arrangemanget kommer att inspirera deltagarna, men även publiken som kommer för att lyssna på lördagens konsert!

Förhoppningen är att inte bara brassintresserade eller aktiva brassmusikanter kommer till konserten utan att även personer som inte har lyssnat på brassmusik tidigare och personer som kanske själva är sugna på att börja spela brass, lockas att komma till konserten. 

Fakta om brassbanden:

Immanuel Brass bildades av Berit Palmqvist i mitten på åttiotalet men leds idag av Joel Engström och har ungefär 20 medlemmar. Den musikaliska profilen är att skapa en annorlunda brassrepertoar och bredda genren med en blandning av gamla klassiker och nya oprövade marker.

Värnamo Missionskyrkas brassband startade hösten 1937 när Anton Johansson tog initiativet att bilda en musikkår. Med Frälsningsarmén som förebild började han tillsammans med sina bröder och några andra att öva i hemmet. Idag heter dirigenten Håkan Johansson och bandet är en viktig del av församlingsverksamheten i Värnamo Missionsförsamling.

Söderkårens Musikkår i Stockholm bildades då fyra frälsningsarmékårer i södra Stockholm 1999 förenades till en kår, Söderkåren. De musikkårer som då förenades var Stockholm 3:e och 7:e kårers musikkårer. Båda musikkårerna lämnade var för sig ett mer än hundraårigt arv efter sig. Söderkårens Musikkår har under sin mer än tioåriga historia gjort flera turnéer både i Sverige och utomlands och varit inbjuden att framträda vid nationella musikfestivaler och samprojekt med olika konsertinstitutioner.

För mer information och högupplösta bilder:

Matilda Johansson, konsulent Bilda Öst
E-post: matilda.johansson@bilda.nu, tel: 08-727 18 24 (även till mobil)

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.