2016-10-25 09:49Pressmeddelande

Bildas förbundsrektor mot nya uppdrag

null

Bildas förbundsrektor Kerstin Enlund kommer att sluta vid årsskiftet och gå vidare till nya uppdrag.

- Efter nästan tjugo år som förbundsrektor och i ett läge där Bilda står mycket väl rustat för framtiden är det rätt tid för mig att lämna över ledningen för Bilda, säger Kerstin Enlund.

Bilda har efter försöket att bilda ett nytt gemensamt studieförbund med Sensus arbetat fram en ny framtidsstrategi, reviderat organisationen, gjort många nyrekryteringar och har många spännande framtidsplaner som ska förverkligas.

- Förbundsstyrelsen kommer nu att påbörja rekryteringen av en ny förbundsrektor till Bilda, det är en av förbundsstyrelsens viktigaste frågor under den närmaste tiden, säger förbundsordförande Per-Inge Lidén.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.