2012-10-03 08:25Pressmeddelande

Bildas förbundsrektor får medalj av de ortodoxa kyrkorna

null

I motiveringen heter det: ”Kerstin Enlund har med stort engagemang arbetat för uppbyggnaden av den ortodoxa bildningen i Sverige och därigenom gjort de ortodoxa kyrkorna utomordentliga tjänster.”

- Jag är tacksam för de ortodoxa kyrkornas uppskattning, säger Kerstin Enlund. Det är en prioriterad uppgift för Studieförbundet Bilda att verka för östkyrkliga studier och bildning. Vi lever i ständig dialog med de två kyrkogemenskaper som utgör den ortodoxa kyrkofamiljen i Sverige – den orientaliskt ortodoxa och den bysantinskt-ortodoxa.

Under 1900-talet har många kyrkor levt under starkt förtryck. Bilda ser som sin uppgift att stärka de traditioner som är hotade på grund av denna historia. Det sker genom en omfattande satsning på klassiska språk och genom möten och samtalscirklar om den moderna tidens utmaningar.

Bilda har också i samverkan med kyrkorna öppnat ett centrum för östkyrkliga studier och bildning på Tvetabergs säteri i Södertälje. Där sker medaljutdelningen på lördag den 6 oktober kl 11.

Medalj tilldelas också Murat Posluk, vice ordförande i stiftsstyrelsen för den syrisk-ortodoxa kyrkan för hans insatser för kyrkornas etablering i Sverige.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.