2019-02-11 13:52Pressmeddelande

Bildabron - överbrygga hinder, skapa möjligheter

KvinnohänderKvinnohänder

Onsdag den 13 februari bjuder Bilda Gårdshuset in alla som jobbar med arbetsmarknads- och integrationsfrågor i kommunal verksamhet till en inspirationsdag i arbetet med att främja utrikesfödda kvinnors ingång på arbetsmarknaden.

Bilda Gårdshuset har fått medel från Tillväxtverket att i ett treårsprojekt verka för att fler kortutbildade utrikesfödda kvinnor ska komma in på den svenska arbetsmarknaden. Deltagande kommuner kommer att kunna:

  • skicka deltagare till den verksamhet Bilda Gårdshuset bedriver i Linköping som syftar till att öka målgruppens anställningsbarhet.
  • delta i kunskaps- och erfarenhetsutbyte som rör frågor om målgruppen och arbete.

Projektet ska också innehålla fortbildningssatsningar gentemot arbetsgivare och privat näringsliv i frågor som rör interkulturellt ledarskap och interkulturell kommunikation.

- Vi vet av erfarenhet att det är när myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samverkar som vi kan göra någon skillnad för de här kvinnorna, så att de lättare kan komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Vi tror att det är nyckeln för att snabba på vägen till arbete för vår målgrupp, säger Miriam Zwörner, projektledare för Bildabron.
- Vi är oerhört glada att vi har fått så positiv respons på projektet redan och vi har stora förhoppningar om att vår inspirationsdag på onsdag ska leda till ökat nätverkande och samverkan mellan kommuner, näringsliv och civilsamhälle, fortsätter Miriam.

Föredag under dagen
VAD GÖR TILLVÄXTVERKET?
Eva Johansson från TVV berättar om ”enklare vägar till jobb och kompetens”.

BLI DIN EGEN
Hur kan socialt entreprenörskap vara ett svar på samhällsutmaningar? Camilla Karlsson från Coompanion förklarar.

APP ISTÄLLET FÖR LAPP
Riktigt bra målgruppsanpassade appar designade för arbetsmarknads- och bostadsfrågor. Jan Elofsson från Atwrk presenterar sina verktyg.

ALLA VINNER PÅ VÄRDEN
Det går att framgångsrikt matcha målgruppen mot jobb i förskolan. Lee Wermelin från NIAD berättar om hur de jobbar.

VAR MED I EN FÖRENING
Ellen Larsson, projektledare för NAD, presenterar hur man matchat nyanlända in i föreningslivet.

HUR GÅR VI VIDARE?
Margareta Lundgren berättar om fortsättningen på Arbetsförmedlingens projekt Miram.

Program
Inledning 13.00 - 13.30
Föreläsningar och fika 13.30 - 16.00
Nätverkande, utbyten och summering 16.00 - 17.00

Plats
Bilda Gårdshuset
Junkersgatan 1
582 35 Linköping
013-10 54 24
www.bilda.nu/gardshuset

Kontakt
Miriam Zwörner, Projektledare, 013-10 54 57 miriam.zworner@bilda.nuOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Miriam Zwörner
Lärare, Bilda Sydöst
Miriam Zwörner
Gårdshuset