2013-11-14 14:21Pressmeddelande

Bilda skapar mötesplatser kring Helig fred!

null

Trons möjligheter att skapa fred, en fred som innebär mer än frånvaro av krig  det är vad Kyrkornas globala vecka handlar om i år. Studieförbundet Bildas engagemang är som vanligt stort, bland annat i Uppsala och Stockholm. 17–24 november anordnar Bilda flera seminarier och workshops som på olika sätt speglar temat och bjuder in till samtal.

I dag är det inte svårt att hitta konflikter som har religiösa dimensioner. Globala veckans tema, Helig fred, vill lyfta att historien visserligen är full av heliga krig men att det nu är hög tid för helig fred.

- För oss på Bilda känns det relevant att lyfta frågan om religionernas roll i fredsbygge och hur vi kan se religionen som en kraft för fred i samhället, säger Charlotte Backlund på Bilda.

Tron som drivkraft
Religionsdialog spelar en viktig roll i fredsprocesser. Med tron som drivkraft kan människor skapa fred idag. Ett exempel är i Liberia där Christian Women's Peace Initiative tillsammans med muslimska kvinnor fick till stånd ett fredsavtal. Detta fick intitiativtagaren Leymah Gbowee Nobels Fredspris för 2011.

På lite närmre håll, i Stockholm, har Fryshuset ett projekt som heter Tillsammans för Sverige. Här träffas ungdomar med olika kulturell och religiös bakgrund för att bland annat diskutera mänskliga rättigheter. Två muslimska och två hinduiska kvinnor från projektet deltar i ett seminarium i S:ta Eugenia församling i Stockholm, fredag 22 november.

- Vi hoppas att Bildas olika arrangemang under Globala veckan ska ge människor tillfällen till reflektion och samtal kring frågor om fred, samexistens och mångkultur. Men också hur olika religioner, värderingar och trosuppfattningar kan hjälpa till att förena människor. Hur de istället för att splittra och skapa misstro bidrar till förståelse och samhörighet, både här i Sverige och i andra länder, säger Charlotte Backlund.

Fredsbygge och religionsdialog
I Uppsala arrangerar Bilda bland annat ett seminarium tisdag 19 november i Newmaninstitutets aula. Där talar biskop William Kenney kring temat Fred, försoning och medmänsklighet utifrån situationen i Syrien.

Fredsbygge och religionsdialog är en workshop Studieförbundet Bilda bjuder in till torsdag 21 november i Bilda Studios på Gärdet i Stockholm. Samtalsledare är Katharina Stark och Wafa Temeza från Salaams vänner, ett samarbete mellan Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF).

Fredag 22 november är det så en helkväll i S:ta Eugenia församling i Stockholm. Föredrag, diskussion och gruppsamtal utifrån UN Womens rättighetskort. Bland annat föredrag av Margareta Winberg, tidigare jämställdhetsminister och nuvarande ordförande i UN Women – Nationell kommitté Sverige. Och så igen, från projektet Tillsammans för Sverige kommer verksamhetsansvarige Farid tillsammans med de muslimska och hinduiska unga kvinnorna, Zahra, Zahaar, Amrit och Kasany.

Text: Birgitta Haglund, Studieförbundet Bilda


MER INFORMATION:
Charlotte Backlund, konsulent
Studieförbundet Bilda
018-474 20 52, charlotte.backlund@bilda.nu

 

 

Kyrkornas globala vecka arrangeras av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet i samarbete med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.


 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.