2018-03-13 09:17Pressmeddelande

Bilda satsar på diaserter och Bildaband på Live at Heart

null

Studieförbundet Bilda är återigen medarrangör till showcase-festivalen Live at Heart i Örebro. Förra året var en succé med välbesökta seminarier, tre scener under två kvällar och ringlande kö till de tre diaserterna med Sofia Karlsson, Jonathan Johansson och Jennie Abrahamson. Klar hittills för i år är Anna Stadling, som medverkar i en av tre diaserter.

I år satsar Bilda på en scen under tre kvällar där både diaserter och konserter kommer att hållas. 15 band kommer att få möjlighet att spela för bransch och publik.

– Vi som folkbildare tror ju på att det händer magiska saker när vi skapar tillsammans och att vi utvecklas genom att få möta andra, i det här fallet både andra band, publik och bransch. Vi vill ge band på olika nivåer och blandade genrer den chansen under Live at Heart, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur på Bilda.

Genom Bilda får människor i olika åldrar möjlighet att musicera i olika genrer runt om i landet, musikverksamheten är en av Bildas största verksamheter. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt. Ett av banden som får stöd är !Metro som spelade på Bildas scen under Live at Heart förra året och även blev antagna att spela på två scener till.

– Allt började med att jag skrivit några låtar och behövde ett band för att spela deam, och sedan dröjde det inte länge förrän vi repade i en Bildalokal. Nu två år senare har vi spelat på Live at Heart och är supertaggade att vara med på fler gig som Live at Heart, säger Chioma Otanna, sångerska och bandledare.

Även de seminarier Bilda arrangerar under Live at Heart vänder sig till de band som finns på plats genom praktiska tips och inspirationsföreläsningar.

För mer information, vänligen kontakta:Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur 
sara.thorstensson@bilda.nu
072-1415067

Om BildaBilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nu

 

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.