2015-09-15 10:19Pressmeddelande

Bilda samlar volontärer för arbete med asylsökande i Småland och Östergötland

null

Staten har beviljat ett extra anslag till studieförbunden under hösten för arbete med asylsökande och de som bor på migrationsverkets boende. Vi inbjuder till möten på tre orter i Småland och Östergötland där vi kan samtala om de möjligheter som finns att tillsammans arbeta med dessa målgrupper.

Under kvällen tar vi upp:

  • möjligheter och utmaningar att arbeta med asylsökande/nyanlända
  • hur man kan arbeta med svenskundervisning/samhällsinformation på olika sätt
  • hur extrapengarna kan användas
  • erfarenhetsutbyte

- Vi på Studieförbundet Bilda har tillsammans med våra medlemsorganisationer redan lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Att vi nu får möjlighet att rikta vårt arbete till dem som nu kommer till Sverige och söker asyl tycker vi är glädjande, säger Lennart Karlsson, vik regionchef på Studieförbundet Bilda Sydöst. Nu söker vi volontärer och frivilliga som vill vara med att starta verksamhet. Det kan handla om språkundervisning och andra aktiviteter som bidrar till en meningsfull vardag medan man väntar på att få stanna, fortsätter Lennart.

När: Onsdagen den 16 september kl. 18.30-21.00
Var: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping
Anmälan: Martin Hanna, 013-473 36 05 eller martin.hanna@bilda.nu

När: Torsdagen den 17 september kl. 18.30-21.00
Var: Filadelfiakyrkan, Storgatan 1, Högsby
Anmälan: Eva Danielsson, 0480-43 20 22 eller eva.danielsson@bilda.nu

När: Torsdagen den 17 september kl. 18.30-21.00
Var: Gårdshuset, S:t Larsgatan 19, Linköping
Anmälan: Carl-Göran Sjöström, 0767- 83 30 60 eller
carl-goran.sjostrom@bilda.nu

Ytterligare upplysningar
lämnas av Lennart Karlsson, Vik. regionchef, Studieförbundet Bilda tel: 036- 34 21 12 (samma nr till mobilen) eller lennart.karlsson@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.