2016-02-11 14:35Pressmeddelande

Bilda ordnar 21 Jerusalemresor 2016

null

Studieförbundet Bilda planerar att anordna 21 resor till Jerusalem under 2016, med start i månadsskiftet februari-mars.

- Här i denna mötesplats mellan olika folk, religioner och kulturer finns oändliga möjligheter att skapa intressanta studieresor, säger Ann-Sofie Lasell på Bildas studiecenter i Jerusalem.

Omkring 350 personer räknar Bilda med kommer att delta i studieförbundets resor till Israel och Palestina under 2016. Resorna har väldigt olika karaktär, konstaterar Ann-Sofie Lasell.

- Vi börjar med en rivstart, sex resor i mars. Det är en grupp elever från Härnösands folkhögskola, lärare från Västerås, en skrivarkurs med författaren Anita Goldman, grupper från equmeniaförsamlingar i Katrineholm och Göteborg, och från en pingstförsamling i Göteborg.

Senare under året planeras för resor från ortodoxa församlingar, i Jönköping respektive Göteborg, men också för rock- och popmusiker som kommer delta i en festival i Betlehem, för gymnasielärare som ska vidareutbilda sig och för människor som framförallt vill vandra i det som ibland kallas det heliga landet.

- Här i denna mötesplats mellan två folk och tre religioner, men också mellan österlandet och västvärlden, mellan den fattiga syd och den rika nord, finns oändliga möjligheter att skapa intressanta studieresor men här finns också den kristna kyrkans rötter och levande kristna kyrkor som faktiskt ber oss om att komma och besöka dem, konstaterar Ann-Sofie Lasell.

I år är det 25 år sedan dåvarande Frikyrkliga studieförbundet öppnade ett eget studiecenter innanför Jaffaporten i gamla stan i Jerusalem. Centret fungerar som ett nav för de många studieresor som Bilda, som studieförbundet numera heter, arrangerar varje år.

- Vi brukar ligga på 20-25 resor varje år, konstaterar Magnus Stenberg, samordnare för Bildas studiearbete kring Mellanöstern. Att vi kan fortsätta på den nivån, trots att många kan uppleva oro inför spänningen mellan Israel och Palestina, det är vi oerhört glada för

- I tusentals år har människor velat resa till Jerusalem. Det intresset kommer hålla i sig, fortsätter han.

Förutom församlingar och folkhögskolor arrangerar Bilda även studieresor med gymnasieklasser och högskolestudenter. Nyligen skrevs ett samarbetsavtal med Dalarnas Högskola vilket man hoppas ska leda till att fler studenter får möjlighet att utnyttja studiecentret i Jerusalem.

25-årsjubileet kommer uppmärksammas i höst med en konferens om reseberättelser. Redan de tidiga pilgrimmerna var ivriga att skriva hem om sin resa.

- Det gör även dagens resenärer. Men i dag uppdaterar vi på Facebook och Instagram, konstaterar Magnus Stenberg.

------------------------------------------------

Lokala studiegrupper, skolor, lärargrupper etc som reser med Bilda under 2016 kommer från Härnösand, Västerås, Katrineholm, Göteborg (4 resor), Jönköping, Örebro, Falun, Borlänge, Karlstad, Mariannelund. Flera resor är öpnna för deltagare från hela landet.

Hela listan över resor finns här: http://www.bilda.nu/sv/Snabbval/SCSC/Aktuella-resor/

Kontakt:

Ann-Sofie Lasell befinner sig på kurs i Sverige den 16-18 februari. Önskas kontakt med henne kan hon nås via mejl,ann-sofie.lasell@bilda.nu, så ringer hon upp i en paus.

Magnus Stenberg deltar i samma kurs, och kan nås via magnus.stenberg@bilda.nu

Christine Söderberg

Bildas kommunikationschef

christine.soderberg@bilda.nu

08-727 17 30

070-642 17 30

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.