2019-01-15 06:35Pressmeddelande

Bilda och We Are Voice inleder samarbete

Studieförbundet Bilda och körinitiativet We Are Voice har inför 2019 ingått ett samarbete som innebär att alla Bilda-anslutna körer kommer att kunna använda We Are Voice digitala plattform i sin verksamhet.  Via en app får körerna bland annat tillgång till en stor musikrepertoar som består av både noter och stämfiler.

We Are Voice är ett körinitiativ som startades i början av 2017 och består av en digital plattform som ska göra det lättare och roligare för körsångare att sjunga tillsammans. Den underlättar också körledarens administration. Plattformen består av en musikdel där man kan hitta noter och stämfiler för inlärning. Det finns också en communitydel där man kan skapa sin egen grupp och kommunicera med varandra.

– Tanken är att We Are Voice ska digitalisera Sveriges körrörelse genom alla de tekniska förutsättningar som faktiskt finns idag och göra det lättare och roligare att sjunga tillsammans. Bilda som på olika sätt stöttar körlivet är med sina ca 20 000 anslutna körsångare därför den perfekta samarbetspartnern för oss, säger Martin Rolinski, vd och grundare av We Are Voice.

I We Are Voice musikbibliotek finns idag hundratals låtar och antalet växer för varje dag. I och med funktionen My Player kan man även ladda upp sin egen musik i form av text  och noter eller ljudfiler och på så sätt dela musiken med den egna gruppen.

– Det känns jättespännande att börja samarbeta med We Are Voice. Det här samarbetet ger oss fler möjligheter att stötta olika körers egna drivkrafter oavsett nivå eller genre och uppmuntra människor till att mötas i musik, säger Lina Fridblom på Bilda.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Sachs
kommunikationsansvarig, We Are Voice
Maria Sachs
Lina Fridblom
Verksamhetsutvecklare kultur
Lina Fridblom