2013-08-14 15:43Pressmeddelande

Bilda firar Raoul Wallenbergs dag 27 augusti

null

Studieförbundet Bilda är med och firar Raoul Wallenbergs dag 27 augusti – en dag som ska uppmuntra till arbete för civilkurage och tolerans och mot främlingsfientlighet och rasism. Två av Bildas band, Linnea Södahl och Kolonien, spelar vid manifestationen på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Raoul Wallenbergpriset delas ut av integrationsminister Erik Ullenhag och Loreen kommer att uppträda.

Svenska Akademien beslutade i år att Raouls namnsdag, den 27 augusti, årligen ska uppmärksammas som minnesdag för Raoul Wallenberg i Akademialmanackan. Raoul Wallenberg Academy tog initiativ till att genomföra Raoul Wallenbergs dag 27 augusti 2013.

Raoul Wallenbergs dag ska uppmuntra till arbete för civilkurage och tolerans och mot främlingsfientlighet och rasism. Syftet med dagen är att visa på Raoul Wallenbergs gärning i andra världskrigets Budapest men framförallt att i ett vidare perspektiv belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad.

Studieförbundet Bilda har en övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och att tillsammans med andra skapa mening – oavsett vem man är eller var man bor. Linnea Södahl och Kolonien som spelar under dagen är två band som tidigare deltagit i Dandanat, Bildas årliga kulturutbyte i Betlehem, där svenska och palestinska ungdomar som spelar i band eller dansar får uppträda för och med varandra. Genom att låta människor med olika bakgrund mötas vill Bilda bygga broar, skapa engagemang och ge fler perspektiv.

Hela programmet för Raoul Wallenbergs dag och mer information finns på www.raoulwallenberg.se

Mer om Studieförbundet Bilda finns på www.bilda.nu

Kontaktperson för mer information om Bildas medverkan:
Charlotte Backlund, Studieförbundet Bilda, 018-474 20 52, 0761-47 18 18, charlotte.backlund@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.