2022-02-14 06:00Pressmeddelande

Bilda firar 75 år – nyutgiven bok berättar historien

Magnus Stenberg, författare till Bildas jubileumsbok "Rum för möten", står och bläddrar i boken.
Magnus Stenberg, författare till Bildas jubileumsbok "Rum för möten" Foto: Fredrik Wallstedt

Med anledning av att Studieförbundet Bilda firar 75-årsjubileum har Magnus Stenberg tecknat studieförbundets historia i den nyutgivna boken ”Rum för möten”. Det är en berättelse om studieförbundets utveckling från bildandet av Frikyrkliga studieförbundet 1947 fram till idag. Det är också berättelsen om 75 år av folkbildning och samhällsutveckling.

Jubileumsboken ”Rum för möten” är en historisk berättelse som beskriver utvecklingen och olika epoker ur olika perspektiv. Här får läsaren veta mer om bildandet och studieförbundets första år, hur de ortodoxa kyrkorna kom med, och katolska kyrkan. Här finns också berättelser om hur pop och rock kom att bli den största kulturverksamheten och hur Bilda blev en viktig aktör inom folkmusiken. Och här skildras en rad viktiga beslut, men också debatterna och konflikterna.

 – Studieförbunden och folkbildningen både påverkas av sin tid och påverkar den. Därför har det här bokprojektet varit så spännande. Berättelsen om Bildas 75 år blev inte bara en skildring av en organisation, utan också av svensk kultur-, kyrko- och folkbildningshistoria. Mångfalden har ökat. Behovet av att minska bildningsklyftor och erbjuda mötesplatser har visat sig lika stort nu som tidigare, säger Magnus Stenberg, författare till boken ”Rum för möten” och verksamhetsutvecklare inom Möten i Jerusalem.

​​​​​​​Dåvarande Frikyrkliga studieförbundet bildades av fyra frikyrkliga ungdomsorganisationer i augusti 1947. Sedan dess har organisationen och verksamheten utvecklats och förändrats i takt med samhällets utveckling, utifrån uppdraget att med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete. På vägen har också antalet medlemsorganisationer och samverkansparter blivit fler.

Idag är Bilda ett studieförbund med en bred och mångfacetterad verksamhet inom kyrka, kultur och samhälle och med ett studiecenter i Jerusalem. Här möts människor med olika bakgrund för att hitta gemenskap, tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället. Med verksamhet i hela landet bidrar vi till människors livslånga bildning, utveckling och delaktighet i samhället samt till ett levande kulturutbud och kulturutövande.

– Jag känner tacksamhet och stolthet över Bildas resa och bidrag under våra 75 år, vad alla före oss har medverkat till och vad alla som är delaktiga i Bildas folkbildningsarbete idag bidrar med. Behovet av kultur- och bildningsverksamhet är kanske större än någonsin liksom folkbildningens betydelse för fortsatt utveckling av svensk demokrati, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg

Relaterade länkar