2019-03-07 06:05Pressmeddelande

Bibliotekarie i Lövånger får Bildas Mellanösternstipendium

Anna HällgrenBildas Mellanösternstipendiat 2019

Bibliotekarie Anna Hällgren i Lövånger får Studieförbundet Bildas Mellanösternstipendium 2019. Hon har fokus på läsfrämjande aktiviteter, bland annat för nyanlända och asylsökande familjer, och får stipendiet för att stärka sitt engagemang för ökat läsande bland människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Anna Hällgren har arbetat som bibliotekarie i 27 år, ofta i samarbete med olika aktörer som studieförbund, församlingar, barnomsorg, skola, fritidsgård och polis. De senaste åren har hon varit bibliotekskonsulent i  Västernorrland med fokus på läsfrämjande verksamheter. Bland annat är hon involverad i ett utbyte mellan Kenya och Västernorrland kring unga och demokrati och läsning.

– Jag vill möta och lära mig mer om Israel och Palestina, om barns och ungas livsvillkor, om läsning och bibliotek, säger Anna Hällgren.

Stipendiet ger Anna Hällgren möjlighet att vistas en månad i Israel och Palestina och där utveckla sina kunskaper. Själv hoppas hon kunna besöka skolor och bibliotek och kanske hitta möjligheter till fortsatt utbyte. Bland många uppdrag har hon också varit cirkelledare i Bilda i arabiska för nybörjare där nyanlända arabisktalande från olika delar av världen lär nyfikna svenskar arabiska. Stipendiet ger även Anna möjlighet att utveckla sina kunskaper i arabiska och hebreiska.

– Bilda delar ut stipendiet i syfte att skapa möjligheter för möten, studier, skapande verksamhet och kulturutbyte under en månads vistelse i Israel och Palestina. Vi har ett studiecenter i Jerusalem, en plats som erbjuder stor mångfald och perspektiv för studier och samtal. Det är en unik utsiktspunkt och mötesplats för svensk folkbildning, säger Magnus Stenberg, Verksamhetsutvecklare, Kompetensområde Mellanöstern, Studieförbundet Bilda.

Bildas Mellanösternstipendium har delats ut sedan mitten av 1980-talet och initierades av Herman Holmgren, rektor för Frikyrkliga studieförbundet 1955 – 1977. Formellt heter stipendiet Svensk kristen närvaro för kultur och försoning i Mellanöstern. Rent praktiskt innebär det att stipendiaten ges möjlighet till fyra veckors vistelse i Israel och Palestina, och får del av det stora nätverk av kontakter som finns på Bildas studiecenter i Jerusalem.

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg
Konsulent
Elin Hansson
Projektledare, Existentiell Filmfestival Dalarna
Stefan Björnlund