2016-09-07 13:15Pressmeddelande

Berättelser möts i Bildas Jerusalem

null

Förra årets Palmepristagare, den lutherske kyrkoherden Mitri Raheb, och journalisten och författaren Anita Goldman har skrivit var sitt kapitel i den nyutkomna boken Där berättelser möts, en bok som samlat röster om Studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem.

Fem personer som lever i Jerusalem och dess närhet, fem personer som lever i Sverige, skriver personligt sina berättelser om staden och Swedish Christian Study Centre (SCSC). Alla har de en stark anknytning till centret.

  • -Det är roligt att många olika röster kommer till tals i boken, både lokala och från Sverige. Berättelsen om studiecentret och dess 25 år är inte en berättelse utan många, säger bokens redaktör Magnus Stenberg.

Mitt i Jerusalems myller i Gamla staden strax innanför Jaffaporten ligger Swedish Christian Study Centre. Här har människor med olika etniska, religiösa och politiska bakgrund träffats i möten över gränser och samtalat utifrån sina olika perspektiv under 25 år. I den nyutkomna boken Där berättelser möts får läsaren träffa några av dessa.

Bland annat den lutherske kyrkoherden Mitri Raheb, som förra året tog emot Palmepriset, och som är initiativtagare till och ledare för Dar Anadwa, ett konst- och kulturcentrum i Betlehem . Under elva år har Bilda i samarbete med Dar Anadwa arrangerat Dandanat, en mångkulturell festival där svenska musik- och dansgrupper möter palestinska. Dandanat kan närmast översättas till melodier eller improvisationer.

”Kultur är en viktig bro mellan Palestina och resten av världen. Även om kultur har att göra med att utrycka sig som den man är, görs detta alltid i relation till andra. Att möta den andre är alltid viktigt för att förstå sig själv…tonvikten under Dandanat skulle förbli mötet. Det finns inget starkare än att se svenska band spela arabisk musik och palestinska dansare röra sig till svenska rytmer… det byggdes en bro mellan Sverige och Palestina.” (Mitri Raheb)

En annan röst är den svenska journalisten och författaren Anita Goldman som under 17 år var bosatt i Israel och som tillsammans med Bilda har lett skrivarkurser för svenskar i det vackra klostret i Ein Karem strax utanför Jerusalem.

”Skrivarkurserna bjuder formuleringsglädje, självrannsakan, möten med ordet, med berättelsen, den egnas och de andras, palestinier och israeler som vi bjuder in att berätta om sitt skrivande, om sitt arbete med försoning. Möten med staden av sten och historia. Möten med bibeltexterna. Möten med murar...Murar som skyddar, murar för bön och murar som separerar och utesluter.” (Anita Goldman)

Alla texter i boken finns både på svenska och engelska för att den ska vara tillgänglig både i Sverige och i Jerusalem. Boken ges ut i inför SCSC:s 25-årsjubileum då även en konferens hålls i Jerusalem på centret.

Studieförbundet Bilda har en lång erfarenhet av att arrangera studieresor till Israel och Palestina, varje år cirka 25. Studiecentret i Jerusalem är ett resurscenter för dessa resor, men arrangerar också lokala föreläsningar, utställningar mm.

Förutom Mitri Raheb och Anita Goldman medverkar följande personer i boken: Per Olof Öhrn, Jean Zaru, Thomas Magnusson, Michel Nasser, Michael Hjälm, Hélène Dominique Lindroth, Göran Larsson och Nora Carmi. Här finns också ett appendix av Sune Fahlgren.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.