2013-05-30 11:16Pressmeddelande

Bellgate People från Göteborg spelar på kulturfestival i Betlehem

null

I juni kommer Bellgate People från Göteborg att åka med Studieförbundet Bilda på
kulturfestivalen Dandanat i Betlehem.

Förberedelserna är nu i full gång. Förutom de musikaliska bitarna, går bandet
även en förberedande studiecirkel om situationen i Mellanöstern.

"Vi står ödmjukade och inspirerade
inför en resa som vi hoppas kommer väcka oss ur vår västerländska
narcissistiska slummer. Förhoppningsvis kommer mötet med människor och kultur
där ge oss en djupare klangbotten att hämta inspiration från till texter och
musik, men också ge oss personliga erfarenheter av den problematik i området
som gäckat omvärlden i generationer. Resan känns helt enkelt som en otrolig
förmån för oss." 
Säger medlemmarna i Bellgate People

Dandanat är en unik möjlighet för band och dansgrupper som har studiecirkel hos Bilda.
För åttonde gången arrangeras denna kulturfestival som tidigare medverkande har
beskrivit som omtumlande – på många sätt.

Dandanat 2013 kommer att pågå 12-19 juni.

På Dandanat paras fyra svenska grupper ihop med palestinska grupper som sedan övar
tillsammans i workshops. Under festivalen får grupperna spela och dansa för,
tillsammans och med varandra.

Festivalen
är också mycket mer än bara en festival. Musicerandet, dansandet och
kulturutbytet varvas också med olika typer av studiebesök i Israel och de
palestinska områdena.

För
mer info:

www.bildamusik.nu

Facebooklänk: www.facebook.com/BellgatePeople

Kontakt
för intervjuer:

Konsulent Studieförbundet Bilda: Jojjo Ulmå, 0322-79585, jojjo.ulma@bilda.nu

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.