2014-11-20 21:52Pressmeddelande

Bass & Friends 2,5 på Studion 29 november

null

För tredje gången samlar basisten Svante Lindroth Umeåmusiker från olika genrer för en konsert, denna gång på Studion i Umeå 29 november kl. 19. Konserten innehåller folkmusik, rock, swing, jazz, soul, visor och jojk med några av Umeås bästa artister inom respektive genre.

Det blir ett möte mellan professionella musiker och amatörer. Konserten ska visa upp en stor del av Umeås aktiva musikliv.

Det är en kollektiv föreställning, med plats för alla som vill göra solonummer. Sammanlagt är det cirka 20 låtar som ska framföras, var och en med sin egen sättning. Basisten Svante Lindroth spelar med alla.

Tid och plats för konserten

Studion i Umeå

29 november kl. 19.00

Medverkande

Anna Sjödin, Elin Alm, Emma Asplund, Eric Lundberg, Erik Wäcklén, Göran Teljebäck, Henrik Sjöberg, Håkan Burström, Katarina Barruk, Jan Burman, Niklas Lindroth, Olov Lindroth, Per Mannberg, Torbjörn Jakobsson, Sandra Widman, Sara Åhdén, Svante Lindroth, Torbjörn Näsbom, Ulf Sundquist

Arrangörer

Konserten är ett samarbete mellan Umeå 2014, Umeå folkmusikförening, Studieförbundet Bilda och Umeå Folkets hus.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.