2021-12-22 14:24Pressmeddelande

Bakgrund till beslut kring planerad föreläsningsturné

Det förekommer faktafel och spekulationer i tidningstexter och i samtalstrådar i sociala medier kopplat till Bildas beslut att ställa in en planerad föreläsningsturné om livet som musiker med två musiker som bland annat spelar med ett blackmetalband.

Beslutet att i rådande läge inte genomföra arrangemanget togs av ansvariga chefer efter starka reaktioner från personer inom Bilda, representanter för flera medlemsorganisationer, förtroendevalda och medarbetare. Reaktionerna har inte handlat om arrangemangets utformning utan om kopplingen till vissa låttexter som uttrycker hot mot kristna och kyrkor.  Inom Bilda går åsikter, kunskaper, tolkningar och erfarenheter isär kring föreläsningsturnén som var planerad i regionerna Mitt, Nord och Sydöst.

- Bredden och mångfalden är vår styrka och samtidigt gör det att det ibland uppstår krockar mellan värderingar, uppfattningar, åsikter och tolkningar. Det är inte första gången det sker i vår organisation och med säkerhet inte heller sista gången. Jag tror att det är en självklar och helt nödvändig del i en demokratisk organisation. Vi för kontinuerligt samtal om och gör bedömningar kring verksamheten, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor i Studieförbundet Bilda.

Syftet med föreläsningsturnén var att erbjuda unga musiker möjlighet att träffa och samtala med mer erfarna musiker. Bilda valde att samarbeta med dessa två frilansmusiker utifrån deras erfarenheter av att arbeta som musiker professionellt och kommersiellt. I workshopen skulle de dela med sig av sina erfarenheter av musikbranschen, praktiska tips och tekniker. De skulle också dela med sig av sin egen resa från pojkrummet till internationella musikscener samt framföra ett par låtar vid varje tillfälle.

Beslutet om att i rådande läge inte genomföra arrangemanget har väckt reaktioner och oro kring Bildas kultursyn, både inom Bilda och hos samverkansparter. Bilda har inte förändrat varken sin kultursyn eller andra styrande dokument som säger att vi utifrån kristen livsåskådning som grund ska bedriva brett folkbildningsarbete inom kyrka, kultur och samhälle. Som studieförbund är det en viktig del av vårt demokratifrämjande uppdrag att skapa trygga forum för obekväma eller svåra samtal och möten.

- Inom hela förbundet betonar vi att beslutet inte har med enskilda individers trosuppfattningar att göra. Det handlar om vilken typ av verksamhet som just vårt förbund ska rymma, hur vi samtalar kring budskap och texter - och att det här enskilda arrangemanget har väckt starka känslor och reaktioner inom Bilda, säger Cecilia Hjorth Attefall, förbundsordförande i Studieförbundet Bilda.

Inom Bilda fördjupar vi nu våra interna samtal om hur vi kan rymma den mångfald av bildning och kultur som är Bilda och samtidig vara trygga med hur vi talar om och hanterar gränserna för vad vi kan göra och hur.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund