2015-12-08 10:09Pressmeddelande

Avslutningskonserter för Bildas DJ-skola och Lira i Band-grupper

null

På Arenan i Falun, den 9 december kl 19 bjuder vi in till en härlig avslutningskonsert med ungdomar som lärt sig Lira i Band och DJ:at med Studieförbundet Bilda under höstterminen.

19:00 Lira i Band - Sedan september har ungdomar spelat med en erfaren musiklärare och bildat egna band med gitarr, trummor, sång, bas eller keyboard. Nu är de mogna att gå upp på scenen för sitt första framträdande!

20:00 DJ skola - Sedan oktober har ungdomar gått DJ-skola för nybörjare eller fortsättningskurs där de lärt sig hantera den standarsutrustning och de grundläggande tekniker som krävs för att vara DJ! Nu är de redo för att lyfta taket!

Välkomna att möta ungdomarna och ledarna när de visar upp och berättar om sin musikaliska höst med Bilda. Gratis entré. I pausen finns det möjlighet att köpa fika, endast kontanter. Glöm inte att ta med öronproppar!

Kontakt
Amanda Jonsson
Kulturkonsulent Studieförbundet Bilda GävleDala
070-000 93 71

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.