2016-04-07 14:53Pressmeddelande

Autismdagen i Söderhamn - ökad medvetenhet och förståelse för personer med autism

null

Internationella autismdagen är den 2 april 2016. Den 9 april 2016 arrangerar Studieförbundet Bilda i samarbete med Söderhamns kommun en dag i Söderhamn för en ökad medvetenhet och förståelse för personer med autism.

Program

13.00 – Välkommen och information!

13.15 – 13.45 Anhörigkonsulenterna Joakim Högman och Barbro Sahlin informerar om omvårdnadsförvaltningens anhörigstöd.

13.45–14.00 Paus med fika

14.00 – 15.00 Föreläsning med Lars Åke Björklund, specialist inom psykiatri och rättspsykiatri som jobbat både inom den öppna och slutna vården. Föreläsningen handlar om autism sett ur ett vuxenpsykiatriskt perspektiv.

Välkomna! Ingen föranmälan krävs.

Datum: 9/4 2016
Plats: Hälsingesalen, Bildahuset
Tid: 13.00–15.00
Info: Elena Tallberg 070-531 42 48 Bilda.
Lasse Arvidsson 073-0581115.
Fri entré! Vi bjuder på lättare fika.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.