2019-10-15 12:58Pressmeddelande

Åtta mottagare av stipendier från kulturstiftelser

Deverthska Kulturstiftelsen och Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 har vid en stipendiehögtid i Abrahamsbergskyrkan i Bromma, fredagen 11 oktober, delat ut stipendier till åtta mottagare.

Med stipendier uppmärksammar Deverthska Kulturstiftelsen författaren och litteraturvetaren Paul Tenngart,  dansaren och koreografen Karin Svedberg, ikonmålaren Lisa Arvidsson samt körledaren och sångaren Alexandra Ougleva.  Ett hedersomnämnande och en guldplakett delades vid samma tillfälle ut till kyrkosångaren Rolf Vårdstedt för mångårig förtjänstfull sångargärning.

Ur Irma och Einar Forseths kulturfond delas stipendier ut till arkitekt Per Nadén och bildkonstnär Camilla Hagström. Redaktionen för programmet Människor och tro i Sveriges radio får samtidigt ta emot ett diplom och en tavla av Einar Forseth. Fonden anser att radioserien Människor och tro har spelat en folkupplysande roll för generationer lyssnare genom att ha behandlat religioner, trosuppfattningar och ateism i en ekumenisk och Einar Forsethsk anda.

Deverthska Kulturstiftelsen grundades 1963 av författaren Gunnar Wahlström för att genom stipendier och hedersplaketter kunna uppmärksamma kulturarbetare som i någon form sysslar med religiös problematik. 1972 bildades Irma och Einar Forseths kulturfond som företrädesvis ger stipendier till förtjänta bildkonstnärer, arkitekter, miljöplanerare och författare. Sedan 2009 förvaltas stiftelsen och fonden av Studieförbundet Bilda och leds av en styrelse bestående av stiftarnas familjer och studieförbundet.

2019 års mottagare av stipendier från Deverthska kulturstiftelsen och Irma och Einar Forseths kulturfond:

Per Nadén tilldelas stipendium ur Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 för sin arkitektur som bär spår av experimentlusta, materialkännedom och pragmatism och där ett nära samarbete med snickare och andra hantverkare syns i byggnadernas väl genomtänkta utförande, från helhet till detalj. Stipendiesumma: 25.000 kr

Camilla Hagström tilldelas stipendium ur Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 för sin konst, inspirerad av den japanska filosofin Wabi-sabi, där man ser skönhet och harmoni i det enkla, naturliga och ofullständiga. Stipendiesumma: 25.000 kr

Radioprogrammet Människor och tro uppmärksammas av Irma och Einar Forseths kulturfond 1972 som anser att programmet under många år har spelat en folkupplysande roll i en ekumenisk anda, som Einar Forseth i sin bildkonst flerfaldigt uttryckt och bokstavligen åskådliggjort i den stora gobelängen Oikumene åt Kyrkornas världsråd i Genève.

Paul Tenngart tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sitt imponerande arbete med boken Livsvittnet Majken Johansson. På ett känsligt och närgånget sätt analyserar han Majken Johanssons poesi, efterlämnade texter och intervjuer. Genom hennes egna ord låter han poeten, frälsningssoldaten och människan Majken Johansson själv komma till tals. Stipendiesumma: 30.000 kr

Lisa Arvidsson tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sina ikoner, en långsam, kontemplativ process i äggtempera och bladguld. Hennes inspiration är den ryskortodoxa ikonografin där de klassiska motiven har återgivits gång på gång under århundradenas lopp. Genom bilden förmedlar ikonerna kyrkans lära. Stipendiesumma: 30.000 kr

Alexandra Ougleva tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för sitt stora engagemang som körledare för Frälsningsarméns barnkörer i Södertälje. Genom sitt pedagogiska, glada och spontana sätt har hon betytt mycket för både små och stora barn, fått dem att tro på sig själva och våga blomma ut. Stipendiesumma: 30.000 kr

Karin Svedberg tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens stipendium 2019 för att få möjlighet att genomföra sitt planerade projekt att utforska och genom dans gestalta den centrala kristna tematiken under ett kyrkoår samt för att som koreograf och dansare kunna utveckla sitt eget skapande inom dansen i kyrkorummet.  Stipendiesumma: 30.000 kr

Rolf Vårdstedt tilldelas Deverthska Kulturstiftelsens hedersplakett 2019 för att han med sin sång skänkt tröst till sörjande på tusentals begravningar under årens lopp och ägnat så mycket av sitt liv åt att sprida sin sångarglädje.


Ämnen: Kultur

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Sara Thorstensson
Utvecklingsansvarig kultur, förbundskansliet
Sara Thorstensson
Magnus Stenberg
Verksamhetsutvecklare Mellanöstern, förbundskansliet
Magnus Stenberg