2015-08-31 07:33Pressmeddelande

Att möta och att mötas - vad finns det för livsberättelser i Gislaved?

null

Frida och Kristin adopterades från ett barnhem i Indien till två olika familjer i Sverige. I 18 år var de ovetandes om varandras existens men sedan det första mötet har de startat en resa tillsammmans som handlar om att hitta en ny identitet, lära känna sin syster och att lära sig att vara tvilling.

Alla har vi vår historia, även om den kanske inte är så ovanlig som Frida och Kristins, så finns det hos alla händelser som formar oss och påverkar hur vi bemöter andra.

Den 15 september berättar Frida och Kristin sin historia på Gärdesskolan i Gislaved. Föreläsning handlar om att möta sig själv och andra, identitet, systerskap och ursprung. Efteråt bjuder vi på fika och fortsätter samtalet tillsammans med Frida och Kristin för den som vill.

– Vår förhoppning är att denna kväll leder till att fler vill dela med sig och lyssna till varandras livsberättelser, säger Christina Larsson på Studieförbundet Bilda. Finns det intresse kommer vi även starta berättarcirklar under temat ”Du är en berättelse” till hösten. Vi tror att detta är ett sätt för oss att mötas. Vi delar bostadsort men har olika bakgrund, ursprung och tillhör olika generationer. Att träffas och lära känna varandra stärker gemenskapen hos oss som bor i Gislaved, fortsätter Christina.

Varmt välkommen till en kväll om att möta och att mötas!

Tid: 15 september kl 18.30
Plats: Samlingssalen på Gärdesskolan i Gislaved.

Arrangörer: Studieförbundet Bilda, Gislow, Fritidsgården Z och
Internacional KIF

Ytterligare upplysningar
lämnas av Christina Larsson, Studieförbundet Bilda, tel: 0370-34 50 33, christina.larsson@bilda.nu

Mer information om Kristin och Frida: www.systermin.se

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.