2018-02-20 07:30Pressmeddelande

Askersund – All inclusive?

null

Den stora vågen av asylsökande till Askersund har klingat av. Många har fått avslag. Andra har flyttat vidare. Samtidigt har några fått uppehållstillstånd och försöker etablera ett liv och en vardag i vårt samhälle. Den avgörande frågan är nu - hur blir vi goda grannar till varandra? Många svenskar är vana att åka på all inclusive-resor till världens alla hörn, men hur inkluderande är vi egentligen på hemmaplan? För femte året i rad bjuder vi därför in till en temadag om interkulturell kompetens. Vår målsättning är fortsatt att dagen ska bidra till att stärka vårt lokala samhälle, ge fortbildning till politiker, anställda, företagare och ideellt engagerade samt, inte minst, berika dig som individ. 


PROGRAM
09.30 Förmiddagskaffe
10.00 Välkommen och introduktion
10.15 Att möta människor över gränser, med Åsa Nausner
11.15 Kulturförståelse ”från andra hållet” – om mötet med
svenskar och svenskheten, med Mahdi Mohamud
12.00 Lunch
12.45 Lokala erfarenheter och reflektioner i grupp
14.15 Lägesbeskrivning från Askersund kommun
15.00 Kaffe och avslutning

INFORMATION
Kostnad: 250 kr, inkl. kaffe med smörgås samt lunch.
Anmälan: Senast den 5 mars till Studieförbundet Bilda, via
hemsidan www.bilda.nu/kulturmoten alt. 019–601 53 50.

MEDVERKANDE
Åsa Nausner - Strateg för möten över gränser och religionsdialog inom Svenska kyrkan i Örebro pastorat.

Mahdi Ahmed Mohamud - Mångfaldsutvecklare inom Örebro kommun

"Mötesplatser, bildning och samtal är av yttersta vikt för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Vår målsättning med denna återkommande dag är att fortbilda och inspirera människor från olika delar av samhället att bidra till en god integration med asylsökande och människor som håller på att etablera en ny tillvaro i Askersunds kommun med omnejd." - Ida Eriksson, konsulent, Studieförbundet Bilda.

"Den kristna kyrkan är en global gemenskap. För oss som församling har det varit angeläget att kunna bidra till att hjälpa asylsökande och nyetablerade till goda möten med "gammelsvenskar" och att bidra till en god integration."
Pär Månsson, pastor i Norrabergskyrkan.

Vid frågor, kontakta:

Pär Månsson,
Pastor, Norrabergskyrkan
par.mansson@norrabergskyrkan.se
070–461 35 92

Ida Eriksson
Konsulent, Studieförbundet Bilda
ida.eriksson@bilda.nu
019-760 14 02

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.