2017-02-21 10:13Pressmeddelande

Åsa Paborn blir förbundsrektor på Bilda

null

Åsa Paborn blir Studieförbundet Bildas nya förbundsrektor. Hon kommer närmast från rollen som publiceringschef på UR och tillträder den 18 april. Tidigare förbundsrektor Kerstin Enlund lämnade sitt uppdrag vid årsskiftet, efter närmare tjugo år, för ett nytt uppdrag inom folkbildningen.

– Jag är glad att kunna presentera Åsa Paborn som ny förbundsrektor för Bilda. Med sin gedigna och breda erfarenhet av att leda idéburna kunskapsorganisationer och sin passion för bildning och mångfald har hon mycket att bidra med till Bildas fortsatta utveckling, säger Per-Inge Lidén, förbundsordförande Studieförbundet Bilda.

Studieförbundet Bilda har nyligen gjort ett större framtidsarbete och en omorganisation för att stärka arbetet med proaktiv folkbildning över hela landet och möta det behov som finns i en tid präglad av stora förändringar. Åsa Paborn har i uppdrag att leda Bildas framtida utveckling för att tillsammans med våra deltagare bilda för livet och bidra till större öppenhet och mångfald.

– Jag är glad över förtroendet att få vidareutveckla Bildas fantastiska verksamhet. Bildas roll för att skapa möten mellan olika kulturer och människor är idag kanske viktigare än någonsin. Genom att bryta åsikter byggs lärande och relationer för ett bättre samhälle. Digitaliseringen ger nya möjligheter för fler att delta i debatten, och det ser jag fram emot att arbeta med, säger Åsa Paborn.

Åsa Paborn har arbetat närmare 30 år i medievärlden, varav närmare 20 i olika chefspositioner på Sveriges Television, Sveriges Radio, SBS Radio och senast Utbildningsradion.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Ekelund, kommunikationschef
maria.ekelund@bilda.nu
mobil: 070-642 17 30

Per-Inge Lidén, förbundsordförande
per-inge.liden@karlstad.se
mobil: 070- 001 82 71

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem. www.bilda.nu


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.