2021-10-01 07:08Pressmeddelande

ÅRSRIKA

Marianne vinterbadar

Kan inte människor komma till kulturen så får kulturen komma till människorna. Välkommen till vernissage av utställningen ÅRSRIKA på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved onsdag den 6 oktober kl.10.30

ÅRSRIKA är en utställning där betraktarna får möta 78 till 95-åringar med olika bakgrund, erfarenheter och från skilda delar av Sverige. De berättar om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. 

Marie ”Mimmi” Svärd är aktivitetssamordnare på demensboendet Blomstervägen i Gislaved och ser fram emot att få ha utställningen ÅRSRIKA på boendet vecka 40-41.
- Det är viktigt och värdefullt att kulturen kan komma till oss på boendena, när inte vi har möjlighet att komma till dem.

Mimmi fortsätter:
- Vi älskar att tänka nytt! Och Årsrika är nytt! Jag är säker på att utställningen kommer att bidra med många spännande samtal om livet. Minnen som kommer upp här och nu, för att sedan glömmas bort igen. Det bästa är att vi kan gå tillbaka till utställningen och titta och samtala igen. Och även om det glöms finns känslan kvar. Och jag hoppas att det är en go känsla för mina vänner.
- En utställning som denna tror jag intresserar personalen också. Något annorlunda som kan ge inspiration i arbetet hos oss, säger Mimmi med ett leende på läpparna.

Utställningen är skapad 2016 av Rot produktion, Annica Carlsson Bergdahl och Hälsinglands museum tillsammans med fotograf Elisabeth Ohlson. Den vill påverka och vidga den snäva bild av årsrika människor som råder idag. En målgrupp för denna utställning är äldreboenden, men vi hoppas att ÅRSRIKA kan vara generationsöverbryggande och kunna användas på bibliotek eller i en församling. Vi vill använda ÅRSRIKA i hopp om att nå människor i olika åldrar och belysa det positiva åldrandet och visa på alla människors lika värde.

Utställningen består av tio rollups med bilder och texter. Dessa kan användas till exempel på äldreboenden, bibliotek, i en korridor eller i en samlingssal. Till utställningen finns även ett samtal mellan Annica och Elisabeth om hur intervjuer och bilder växte fram. Det finns också filmade samtal med gamla och unga människor om hur man ser på livet ur olika perspektiv.

- Det känns så roligt och värdefullt att vi nu kan erbjuda boenden, församlingar och andra organisationer möjlighet att låna utställningen, berättar Mikaela Simonsson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda

- Till utställningen finns också samtalsmaterialet Årsrika samtal med gamla och unga människor om hur man ser på livet ur olika perspektiv. Det är korta filmer som man kan titta på tillsammans och sedan samtala kring. Jag tror att det kan lyfta bilden av det positiva åldrandet och vad äldre personer har att bidra med, avslutar Mikaela.

Under hösten kommer utställningen visas i bland annat Värnamo, Anderstorp och Jönköping. I januari kommer ÅRSRIKA ställas ut i riksdagen. Vill man boka utställningen eller kanske starta en studiecirkel om årsrikt liv kontakta Mikaela Simonsson, Studieförbundet Bilda.

 

För mer information
Kontakta:

Mikaela Simonsson
mikaela.simonsson@bilda.nu
036-291 21 21


Kontaktperson Blomstervägens demenscentrum (om man vill närvara på vernissagen)
Marie ”Mimmi” Svärd
Blomstervägens demenscentrum
Blomstervägen 4, 332 30 Gislaved
0371-81369
 

Läs mer om utställningen ÅRSRIKA här:
www.bilda.nu/årsrika
http://rotproduktion.se/arsrika/


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Mikaela Simonsson
Verksamhetsutvecklare
Mikaela Simonsson