2021-10-05 09:56Pressmeddelande

Aquae profundum – konsert och workshop med Erik Jeor 

Erik Jeor

Fredag den 8 oktober är det konsert med Erik Jeor i Allianskyrkan Jönköping. Med sig har han multimusikern Andreaz Hedén. Konserten bygger på projektet och skivan Aquae profundum. 

I en orolig tid kan lugn uppnås genom att läsa urgamla texter som inbjuder till reflektion och meditation. Erkände bildkonstnären Erik Jeor har satt musik till flera sådana på det kontemplativa albumet Aquae profundum, som utkom våren 2021. En version med engelska texter släpps i början av 2022. Med uppbackning från några av landets främsta musiker har Jeor spelat in en skiva som samtidigt lyckas vara mäktig och lågmäld. De sparsmakade men sofistikerade arrangemangen illustrerar perfekt texternas tema av reflektion. 

Aquae profundum – latin för ”vattnets djup” – har Erik Jeor tonsatt urgamla böner från mestadels 200–300-talet, skrivna av kyrkofäder som Augustinus, Origenes, Gregor från Nazians och, senare, vår egen Gunnel VallquistHan har gjort det med en ensemble bestående av Jennie Abrahamson, Sara Isaksson, Goran Kajfeš, Per Texas Johansson, Andreaz Hedén, Johan Graden, Konrad Agnas och Torbjörn Zetterberg. Var och en bidrog med sitt, men en grundförutsättning för Jeor var de inblandades dragning åt det kontemplativa.

Erik Jeor började sätta musik till bönerna för tjugo år sedan, tog sedan ett uppehåll och återvände till dem för ungefär tio år sedan. 
De här bönerna har så många olika känslolägen”, säger han, för att i nästa mening fånga skivans själva essens: ”Musik har en enorm möjlighet att öppna upp känslodörrar i oss som annars inte skulle öppna sig.”
Kompositionerna präglas av spontanitet och känslomässigt engagemang med noggrann efterforskning. Sångerna är inte avsedda för ritualer i stora katedraler eller offentliga ceremonier, utan för personlig meditation, i hörlurarna på bussen, ensam i små kapell och i vardagsrummets enskildhet.  

Som konstnär har Erik Jeor haft flera internationella utställningar, bl a i Shanghai,  Hongkong, New York och Paris. Som musiker och artist har han tidigare bl a släppt skivorna Ombudsman (2013) och Soundtrack of Vierge Moderne (2016). 

Konserten arrangeras av Studieförbundet Bilda i samarbete med Allianskyrkan, Jönköping, SAU och Jönköpings Vineyard.

På lördagen 9 oktober erbjuds också en workshop kring musikskapande tillsammans med Jeor och Hedén. 

 

Kontakt: Mats Joelsson, 036-12 21 04, mats.joelsson@bilda.nu 

Lokal: Allianskyrkan
Östra Storgatan 56
55321 JÖNKÖPING

Entré: 60:- som betalas vid dörren via Swish.

Bifogas: Pressbild Erik Jeor Foto: Erik Ösby Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.

Relaterad media