2022-06-09 08:05Pressmeddelande

Anton Högstadius Teljebäck får Bildas kulturstipendium 2022

Anton Högstadius Teljebäck spelar fiol framför en mikrofon på scen, mot blått bakgrundsljus.Anton Högstadius Teljebäck, musiker, fiollärare, allspelsledare från Umeå, får Studieförbundet Bildas kulturstipendium 2022 för sitt initiativ och engagemang i Allspelet som varje år inleder festivalen Umefolk. Foto: Stephan Artistphoto Nord

Anton Högstadius Teljebäck, musiker, fiollärare, allspelsledare från Umeå, får Studieförbundet Bildas kulturstipendium 2022 för sitt initiativ och engagemang i Allspelet som varje år inleder festivalen Umefolk. Under flera år han även varit producent för Umefolk.

Anton har samarbetat med Bilda Nord under många år, som ledare för unga folkmusiker, som musiker i bandet Ye Banished Privateers och som initiativtagare till Allspelet där alla, barn, vuxna, nybörjare och proffs som är spelsugna, vill sjunga eller dansa får delta. Det resulterar i en årlig, stor och magnifik konsert med omkring 150-250 medverkande, som lockar stor publik på Umefolks första dag.

Förra året 2021 genomfördes Allspelet digitalt och streamades. 2022 blev det en hybrid med livekonsert med medverkande på plats men också deltagare som förinspelats och deltog via storbildsskärm. Konserten lockade ännu en gång stor publik på plats men livesändes också. Det var en stor mängd av de yngre barnen deltog via storbild och likaså musiker från andra länder. 

Allspelet arrangeras i samverkan med Umeå kulturskola, Umeå Folkmusikförening och volontärer.

Motivering: Anton Högstadius Teljebäck, initiativtagaren, bränslet och inspiratören till Allspelet, som sätter samman, pusslar, erbjuder sitt hem till långväga musiker, ordnar och fixar. Utan Anton skulle detta inte vara möjligt och framför allt inte blivit till. En bamsekonsert där professionella musiker från Sverige och Europa delar scen med barn, unga och äldre musiker, körer och dansare. Samtidigt!

Unga Klara får det externa kulturstipendiet

Bildas externa kulturstipendiet går till Unga Klara, Sveriges nationella scen för barn och unga för sina ansträngningar att under pandemin, med respekt för restriktionerna, nått ut med sina föreställningar och publiksamtal via nätet samt satt fokus på barnperspektivet och synliggjort barn och unga.

Med stipendiet vill Bilda synliggöra teaterns gärning för att inspirera både branschen och skolvärlden. Barns och ungas tillgång till kultur är särskilt viktigt nu efter pandemin när de inte fått tillgång till de ”levande konstformerna”.

Motivering: Unga Klara har lagt fokus på att få ut teatern till där målgruppen finns, över hela Sverige, i klassrum, på skolor, i samarbeten med andra teatrar och föreningar och förvaltningar och hela tiden försvarat barn och ungas rätt till tillgång till konst och konstnärlig frihet. Under pandemin har teatern ansträngt sig för att nå ut trots och med respekt för restriktionerna och bland annat visat sina föreställningar med publiksamtal via nätet till Sveriges gymnasieelever, samtidigt som Unga Klara engagerat sig i multilaterala internationella projekt med unga dramatiker från tre olika kontinenter parats ihop med mentorer som tillsammans satt fokus på barnperspektivet.

Stipendierna delas ut i samband med Studieförbundet Bildas 75-årsjubileumsgala den 9 juni.

Om Bildas kulturstipendier

Studieförbundet Bildas kulturstipendier vill stimulera och uppmuntra individer och grupper till fortsatt utveckling samt bidra till att sprida kännedom om folkbildning utanför Bildas etablerade arenor. Det finns två stipendier, om vardera 20 000 kr, som delas ut vart annat år vid Bildas förbundsstämma.

Stipendium 1 delas ut till en av Bildas alla studiecirklar/cirkelledare/deltagare inom kulturområdet, som med sitt skapande bidragit med ambition och hopp om att ”göra skillnad”. Till detta stipendium kan kandidater nomineras av regionstyrelser, regionernas arbetslag och arbetsgrupper inom Bilda.

Stipendium 2 delas ut till en kulturarbetare/kulturgrupp som har gjort betydande insatser för lokalt kulturliv, där medskapande och delaktighet har varit centralt. Till detta stipendium kan kandidater nomineras av regionstyrelser, regionernas arbetslag och arbetsgrupper inom Bilda samt av allmänheten via Bildas digitala kanaler. Det delas ut i samband med en för ändamålet utlyst samling i det ”offentliga rummet”, eller tillställning som har koppling till stipendiemottagarens verksamhet.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Oskar Kvant
Verksamhetsutvecklare
Oskar Kvant