2015-09-22 07:10Pressmeddelande

Anna Melle släpper ny bok om hedersvåld, Mariam – hederskvinnorna

null

Tolvåriga Mariam ifrågasätter den gamla nedärvda patriakala kvinnosynen som har förtryckt kvinnorna i mer än tvåtusen år i byn Eden i Mellanöstern. Mariam vill förändra bybornas attityder och värderingar kring det råa våld som drabbar unga flickor och kvinnor. Hon drömmer om att bli författare och skriva om de utsatta kvinnornas livsöden, om de orättvisor som drabbar dem dagligen.

Mariam – hederskvinnorna är en berättelse om heder och frihet och är Anna Melles sjätte bok. Bokens berättelse spänner över 100 år och skildrar det vardagliga livet, med både ljus och glädje men även dramatik och död, för tre genarationers kvinnor. Den speglar fattigdom och det patriakala kvinnoförtryck som förekommer än idag i Mellanöstern och är baserad på verkliga händelser.

– Jag har i decennier hört berättas av mina medsystrar om det kvinnoförakt, tvångsgiften och förtryck som råder i Mellanösterns mindre utvecklade samhällen, säger författaren Anna Melle. Hederskvinnornas oro har varit som en utsträckt hand till mig. Jag vill att världen ska höra kvinnornas tysta rop på hjälp och bidra med att få slut på deras tysta lidande i vår hårda värld. Därför jag har skrivit den här boken, fort-sätter Anna.

För att stödja varandra i kampen mot diskriminering och orättvisor behöver vi fördjupa våra kunskaper och föra det goda samtalet även om det som är svårt att tala om. Vi behöver synliggöra gamla patriarkala strukturer för att kunna frigöra oss från dem – strukturer som innebär förtryck av flickor och kvinnor och som hindrar en demokratisk utveckling.

Bokrelease 30 september, Immanuelskyrkan, Oxtorgsg 15, Jönköping
Start kl. 17.30. Författarsamtal om boken med Anna Melle och Kerstin Bothén. Under kvällen kommer även Ingela Karlsson spela upp en monolog ur Jean d´Arc och folkmusikbandet Le Trio Baghdad underhåller. Mingel och boksignering.

Ytterligare upplysningar
lämnas av Anna Melle, tel: 036- 14 06 65, 0737-33 67 44
www.annamelle.com
Helena Cankalp, Studieförbundet Bilda, tel 036-34 21 19 (samma nr till mobil) eller helena.cankalp@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.