2014-03-05 08:50Pressmeddelande

Anna Lindh-stipendiat besöker fredskonferens i Jönköping

null

 

Fred och demokrati heter årets konferens på Södra Vätterbygdens Folkhögskola kring frågor som rör situationen i Israel och de palestinska områdena. Vi kommer att få besök av Hilda Issa från den palestinska organisationen PCPD (Palestinian Center for Peace and Democracy), Amira Hass som är journalist på den israeliska dagstidningen Haaretz, samt Tomas Brundin ämnesråd vid UD och Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning. Konferensen pågår den 7-8 mars.

Under flera år har Studieförbundet Bilda tillsammans med Södra Vätterbygdens Folkhögskola arrangerat en konferens kring frågor som rör Mellanöstern. Vi har försökt att belysa olika frågor som rör ämnet, men med infallsvinklar från olika håll.

I Ramallah 1.5 mil norr om Jerusalem finns det palestinska centret PCPD, som arbetar för att stärka och utveckla arbetet för fred och demokrati på Västbanken. Från den här organisationen kommer Hilda Issa som kommer ge sin bild av situationen i Mellanöstern.

- PCPD vill att Västbanken ska var en demokratisk stat, som respekterar mänskliga rättigheter. Det innebär att det ska råda jämställdhet bland medborgarna, oavsett hudfärg, kön, politisk eller religions tillhörighet, säger Lars-Inge Claesson, konsulent på Studieförbundet Bilda.

- Vi kommer även få höra Amira Hass, israelisk journalist på tidningen Haaretz (”Landet”), fortsätter Lars-Inge.

Tidningen är en liberal, israelisk, engelskspråkig dagstidning, med säte i Tel Aviv, och grundades redan 1919 av sionistiska immigranter. Amira Hass är journalist sedan många år på tidningen och har givit ut flera böcker. Hon var också den första som fick Anna Lindh-stipendiet 2004.

Dessutom medverkar Tomas Brundin ämnesråd vid UD som kommer att prata om Sveriges förhållande till Mellanöstern och Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning. Hans föreläsning har temat ”Demokrati och försoning som grund för en varaktig fred”.

Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping
Fredag 7 mars 12.00-19.00 Lördag 8 mars 08.00-15.00

Ytterligare upplysningar lämnas av Lars-Inge Claesson tel 036-34 21 07 (samma nr till mobilen) lars-inge.claesson@bilda.nu


 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.