2013-10-11 09:00Pressmeddelande

Angelägna samtal: Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

null

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige, samtidigt som vi har det väldigt bra materiellt sätt. Vad fattas oss? Vad spelar andlighet och kultur för roll för vår hälsa? Författaren, psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor-Sandahl samtalar med Mats Nilsson, tidigare konsthallschef och nu projektledare för Open Art, om vårt behov av mening och sammanhang under rubriken Fantomsmärtor i själen – vad saknas?

Samtalet äger rum den 17 oktober kl. 18.30 på Örebro Konsthall och arrangeras av Studieförbundet Bilda, Örebro Konsthall och S:t Lukas. Samtalsledare för kvällens samtal är Magnus Sundell och samtalstrubadur Andreas Wistrand.

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Så hette en bok som kom för några år sedan. Det är fortfarande en högst berättigad fråga. Det senaste året har det kommit flera rapporter som pekar på att den psykiska ohälsan ökar i Sverige ökar. Mest ökar den bland barn och unga.

Den internationella organisationen OECD kom i våras med en rapport om psykisk ohälsa i Sverige och åtta andra länder. Under ett år drabbas en miljon svenskar av psykisk ohälsa. Värst är det för de unga; en fjärdedel i åldern 16–18 år lider av psykisk ohälsa, enligt OECD:s rapport.

Enligt en rapport från Socialstyrelsens mår svenska 15-åringar sämre än jämngamla i andra västländer och allt fler 16-24-åringar får vård på grund av psykisk ohälsa. Depressioner, ångestsjukdomar och missbruk är de diagnoser som ökar mest inom ungdomsgruppen.

Samtidigt lever vi ett rikt välfärdsland och får ständiga rapporter om ökad BNP, stabila statsfinanser och ökade inkomster för majoriteten av Sveriges invånare. Så varför mår då så många så dåligt när vi har det så bra rent materiellt? Ja, uppenbarligen räcker inte detta – kanske är det rentav fel fokus när vi pratar om att må bra?

Världshälsoorganisationen, WHO, har med begreppet "existentiell hälsa" lyft fram en helhetssyn på hälsa som innefattar sådant som att känna mening, hopp, förundran och att uppleva sig som en del av något större. Vad kan ett sånt synsätt bidra med i mötet med den ökade psykiska ohälsan i Sverige?

Patricia Tudor-Sandahl är författare, psykolog och psykoterapeut, föreläsare och retreatledare. Hon har skrivit en rad omtyckta böcker, som "I tacksamhetens tecken", "Den fjärde åldern", "Eftertankar" och "Ett givande liv". Hon är i höst aktuell med "Din egen väg".

Mats Nilsson är projektledare för Örebros omtalade konstprojekt OpenART. Han var tidigare chef för Örebro Konsthall och har också varit rektor för Örebro Konstskola.

Torsdag 17 oktober 2013 kl 18.30
Örebro Konsthall, Olaigatan 17
Entré: 80 kr. Fika och bokförsäljning.

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. ”Angelägna samtal” är en samtalsserie på Örebro Konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. Under 2012 och 2013 har gäster som Åsa Larsson, Owe Wikström, Maria Küchen, Suzanne Kaplan, Qaisar Mahmood, Helle Klein, Agneta Lagercrantz, Anja Hirdman, Camilla Lif, Göran Rosenberg, Jayne Svenungson och Cajsa Tengblad bland annat samtalat om: samtalets plats i ett överkommunikativt samhälle, hämnd och försoning, bristen på visioner i vårt samhälle, prestation och människovärde, den förträngda och osynliga döden och vad det egentligen är att vara ”svensk”.

För ytterligare information:
Andreas Wistrand, Bilda: 019-601 53 53, andreas.wistrand@bilda.nu
Magnus Sundell, Bilda: 08-727 17 44, magnus.sundell@bilda.nu
Carina Fogblad, Örebro Konsthall: 019-21 48 98, carina.fogblad@orebro.se


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.