2014-02-05 10:42Pressmeddelande

Angelägna samtal fortsätter på Örebro konsthall

null

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. ”Angelägna samtal” är en samtalsserie på Örebro Konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. Först ut är Anna Lindman och Christina Halldorf som den 17 februari samtalar om vad vi egentligen behöver för att leva ett gott liv. I april gästar Maria Wetterstrand och Lennart Bondeson konsthallen i ett samtal om köpvanor, hållbarhet och vad som egentligen är viktigt i ett liv och ett samhälle.

Serien är ett samarrangemang mellan Örebro konsthall, Studieförbundet Bilda och S:t Lukas i Örebro. Under våren 2014 bjuder vi in till följande två spännande samtal:

Måndag 17 februari 2014 kl. 18.30
Hur mår vi egentligen?

Medierna fylls av hälsotips. Men vad innebär det att må bra? Med begreppet ”existentiell hälsa" har WHO lyft fram en helhetssyn på hälsa som också innefattar sådant som att känna mening, hopp, förundran och att uppleva sig som en del av något större. Hur befrämjar vi en sådan hälsa? Finns det ens utrymme för detta synsätt i vårt samhälle?

Möt Anna Lindman, journalist och programledare på SVT med existentiell inriktning och Christina Halldorf, existentiell psykoterapeut, i ett samtal om vad vi egentligen behöver för att leva ett gott liv.

Måndag 28 april 2014 kl. 18.30
Konsumera till varje pris?

Konsumtion har blivit en allt viktigare drivkraft både i samhällsekonomin och i våra egna liv. Vi konsumerar prylar, resor, upplevelser och relationer. Men den som konsumerar förbrukar också. Så hur skapar vi ett hållbart liv och ett hållbart samhälle?

Möt fristående samhällsdebattören Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, och Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) i Örebro och ordförande i utskottet för näringsliv och tillväxt, i ett personligt samtal om köpvanor, hållbarhet och vad som egentligen är viktigt i ett liv och ett samhälle.

Samtalsledare: Magnus Sundell
Samtalstrubadur: Andreas Wistrand

ANGELÄGNA SAMTAL
Örebro Konsthall, Olaigatan 17
Entré: 80 kr
Fika och bokförsäljning
Samtalsledare: Magnus Sundell
Samtalstrubadur: Andreas Wistrand

Under tidigare ”Angelägna samtal” i Örebro konsthall har gäster som Åsa Larsson, Owe Wikström, Maria Küchen, Suzanne Kaplan, Qaisar Mahmood, Helle Klein, Agneta Lagercrantz, Anja Hirdman, Camilla Lif, Göran Rosenberg, Jayne Svenungson, Cajsa Tengblad och Patricia Tudor-Sandahl bland annat samtalat om: samtalets plats i ett överkommunikativt samhälle, hämnd och försoning, bristen på visioner i vårt samhälle, prestation och människovärde, den förträngda och osynliga döden och vad det egentligen är att vara ”svensk”.

För ytterligare information:
Andreas Wistrand, Bilda: 019-601 53 53, andreas.wistrand@bilda.nu
Magnus Sundell, Bilda: 08-727 17 44, magnus.sundell@bilda.nu
Anna-Karin Wulgué, Örebro konsthall: 019-21 48 98, anna-karin.wulgue@orebro.se

Pressbilder:
För pressbilder på de medverkande, kontakta: Magnus Sundell, Bilda, 08-727 17 44, magnus.sundell@bilda.nu


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.