2016-10-10 09:40Pressmeddelande

Anders Kompass besöker Uppsala i föreläsningsserien LIKA OLIKA i höst

null

I höst ges för fjärde året i rad föreläsningsserien ”LIKA OLIKA – Alla på samma ort”, i år med föreläsarna Brian Palmer, Anders Kompass och Sandra Eriksson. Föreläsningarna tar upp olika synvinklar på identitet, mångkultur och mänskliga rättigheter. Den röda tråden är modet att stå upp för sin övertygelse.

”Lika Olika” är ett samarrangemang mellan Uppsala Kristna Råd, Förbundet kristen humanism, studieförbunden Bilda och Sensus samt Bibliotek Uppsala. Alla föreläsningar har fri entré och sker i Mallas sal, Stadsbiblioteket.

- Under åren har vi haft flera högklassiga föreläsare och även den här hösten har vi skapat ett program som förhoppningsvis ska vara en god hjälp för den som vill förstå vår samtid, säger Gunnel Borgegård, tidigare ordförande i Uppsala Kristna Råd samt initiativtagare till ”Lika Olika”.

Hösten program:

Mån 10 oktober kl 18.00

Mod som förändrar världen

Brian Palmer tillämpar visdom från heroiska liv (som Malala Yousafzai och Edward Snowden) på vardagliga frågor. Vad kan våra modigaste samtida lära oss?


Mån 17 oktober kl 18.00
När blir det ett brott att tiga?

Anders Kompass, som hoppade av sin FN-tjänst och tillträder en tjänst på UD i september, talar om att våga se och tala sanning.

Mån 24 oktober kl 18.00
Vem är människorättsförsvarare?

Sandra Eriksson, från Kristna Fredsrörelsen, talar om att stå upp för mänskliga rättigheter i närområdet och globalt.

Vid frågor, kontakta diakon Maria Schönning, tel 018-150 07 70, maria.schonning@svenskakyrkan.se

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.