2019-07-01 05:44Pressmeddelande

Almedalen: Hur kan vi möta den ökande psykiska ohälsan?

Åsa Paborn - förbundsrektor
Foto Sara ArnaldÅsa Paborn - förbundsrektor Foto Sara Arnald

Den psykiska ohälsan är idag utbredd bland många grupper, inte minst bland unga. För att vända utvecklingen behövs såväl nytänk som gemensamma krafter. Hur kan vi bäst möta ungas behov av förebyggande stöd och återhämtning? Hur kan civilsamhället och den idéburna sektorn få en tydligare roll? Tillsammans med S:t Lukas arrangerar Studieförbundet Bilda idag seminariet ”När livet skaver – hur kan vi möta den psykiska ohälsan?” på Newman/Bildascenen kl 11.00.

Medverkande i samtalet är: Tiina Heino, generalsekreterare S:t Lukas; Ing-Marie Wieselgren, läkare, psykiatrisamordnare, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting och Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris. Samtalsledare: Åsa Paborn – förbundsrektor, Studieförbundet Bilda

Hela Bildas program i Almedalen 2019
www.bilda.nu/almedalen

Mind och Bilda inleder samarbete
Studieförbundet Bilda och Mind  har inlett ett samarbete för att stärka ungdomars beredskap att möta psykisk ohälsa. Under tre års tid ska Bilda och arbeta med en nationell folkbildningsinsats riktat till människor som är 15-19 år. Syftet är att stärka målgruppen beredskap att möta psykisk ohälsa. Både sin egen och andras.  Dessutom ska den allmänna kunskapen om psykisk ohälsa öka. Tillsamman tar Bilda och Mind fram verktyg för att ge grundläggande kunskap om psykisk ohälsa. För att underlätta samtal tas även olika samtalsverktyg fram, baserat på förhållningssättet medmänskligt stöd.

- Ungas psykiska hälsa är ett viktigt område för oss. Därför är vi glada och stolta att nu ingå i ett långsiktigt samarbete med Mind, säger Åsa Paborn, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.

Detta arbete är möjligt tack vare Arvsfonden som finansierar projektet. Läs hela pressmeddelandet från Mind https://mind.se/om-mind/vi-ar-mind/press/

 

 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund