2019-06-30 05:23Pressmeddelande

Almedalen: Bilda om erfarenheter av idéburet offentligt partnerskap

Josefin Stålbert, projektsamordnare Mötesplats Oxhagen, Studieförbundet BildaJosefin Stålbert Verksamhetsutvecklare socialt arbete

Studieförbundet Bilda arrangerar ett seminarium och medverkar i ett annat som handlar om erfarenheterna av den pågående verksamheten i Oxhagen/Varberga, Örebro, inom ramen för idéburet offentligt partnerskap. Tillsammans med bland andra socialminister Lena Hallengren deltar Bildas Josefine Stålbert i ett seminarium den 1 juli kl 14.00 arrangerat av Forum – idéburna organisationer med social inriktning i Ideella Trädgården. Den 3 juli arrangerar Bilda seminariet ”Från utsatthet till delaktighet – samverkan och innovation på väg mot ett inkluderande samhälle” på Newman/Bildascenen.

Bilda ingår i ett idéburet offentligt partnerskap med verksamhet i Oxhagen/Varberga, Örebro, en plats med omkring 3 000 boende med omkring 80 nationaliteter. Här samverkar flera parter och söker innovativa lösningar för ett mer inkluderande samhälle.

– Vårt arbete inleddes med en kartläggning 2017 och sedan början av 2018 har vi verksamhet i Oxhagen/Varberga baserat på de behov vi identifierat tillsammans med de boende i området. Arbetet präglas av empowerment, hitta förebilder och ledarträna. Vårt bidrag är framför allt folkbildning och brobyggande genom ett brett kontaktnät, samt att vi som ideell aktör kan söka ekonomiska medel ur fonder. Det är ett bra exempel på hur civilsamhället och kommunen kan samverka, säger Susanne Lindholm, regionchef i Bilda Svealand.

Seminariet ”Inkludering och tillit för att bryta negativa trender i utsatta områden” den 1 juli kl 14-15 arrangerat av Forum – idéburna organisationer med social inriktning i Ideella Trädgården

I seminariet medverkar Josefin Stålbert, projektsamordnare, Studieförbundet Bilda och Lina Frejd Bark, Örebro kommun tillsammans med Margareta Winberg, särskild utredare ”Framtidens socialtjänst”; Inger Ashing, generaldirektör, Delegationen mot segregation; Göran Cars, professor KTH, fokus samhällsplanering samt socialminister Lena Hallengren. Samtalet leds av Ludvig Sandberg från Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Seminariet ”Från utsatthet till delaktighet – samverkan och innovation på väg mot ett inkluderande samhälle” den 3 juli kl 10-11 på Newman/Bildascenen

Hur vi hanterar segregation och utanförskap är avgörande för vårt samhälle. Här behövs samverkan och innovativa lösningar. I stadsdelen Oxhagen/Varberga i Örebro pågår en verksamhet inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kan det och liknande projekt bidra till att vända utvecklingen?

Medverkande:
Aziza Radhi – verksamhetsutvecklare Social innovation och Integration, Studieförbundet Bilda Svealand

Lina Frejd Bark – platschef Varberga/Oxhagen, Partnerskapet, Örebro kommun

Ludvig Sandberg – sakkunnig, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Susanne Lindholm – regionchef, Studieförbundet Bilda Svealand

Samtalsledare: Åsa Paborn – förbundsrektor, Studieförbundet Bilda

Hela Bildas program i Almedalen 2019
www.bilda.nu/almedalen

 

 

 

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Susanne Lindholm
Regionchef, Bilda Svealand
Susanne Lindholm