2017-08-17 13:55Pressmeddelande

Äldre erövrar ny teknik!

null

Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Under hösten erbjuder Bilda studiecirklar i surfplatta i Lammhult och Växjö. Under 4 tillfällen får deltagarna bekanta sig med tekniken och lära sig att använda surfplattan för olika ändamål. Förutom att erövra ny teknik blir studiecirkeln en mötesplats där spännande samtal får äga rum under tiden kalenderfunktioner och facebookuppdateringar testas.

Det är en frisk höstdag och solen letar sig in genom de fördragna gardinerna. Koncentrerade deltagare i studiecirkeln i surfplatta övar på att lägga in kalenderhändelser i sina smartphones och surfplattor. Cirkelledare Mathilda Ekztröm går igenom övningarna på ett pedagogiskt sätt och efter en liten stund har alla lyckats lägga in händelser i kalendern.

Det är dags för en välbehövlig kaffepaus. Samtalet fortsätter i köket med kaffe och nybakta kakor som en av deltagarna tagit med. En deltagare berättar att han går studiecirkeln för att kunna hålla kontakt med sitt barnbarn. En annan uttrycker att det är svårt med ny teknik, men att man måste ”hänga med”. Kaffepausen blir kort, deltagarna är ivriga att hinna lära sig lite till innan dagens träff slutar.

- Studiecirklarna har blivit väldigt attraktiva för både yngre och äldre, säger Titti Larsson, konsulent på Bilda. Kanske för att de anpassas efter deltagarnas förkunskaper och intressen fortsätter Titti.

Lammhult och Växjö på tur!
Allt startade för fyra år sedan då Träffpunkterna i Gislaved och Anderstorp fick i uppdrag av kommunen att bredda sin verksamhet så den även skulle tilltala yngre pensionärer. Titti Larsson och personal på Träffpunkterna träffades och såg ett behov av studiecirklar om surfplattor och smarta telefoner för nybörjare.

-Vi annonserade i tidningen och det dröjde inte länge förrän telefonen gick varm och nyfikna pensionärer från Gislaved och Anderstorp anmälde sig till cirklarna, säger Titti. Efter det har verksamheten utökats till studiecirklar i Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Vi är så glada att nu kunna erbjuda studiecirklar i surfplatta även i Lammhult och Växjö. Det känns verkligen roligt och responsen har redan varit god, berättar Titti.

Ledare för studiecirklarna är Mathilda Ekztröm. Hon har varit ledare i studiecirklar i surfplatta och smarthpone sen starten för fyra år sedan och har träffat många entusiastiska deltagare.

-Det är så häftigt att se människor som till en början kanske är lite försiktiga och ibland lite skeptiska till ny teknik, redan efter första eller andra träffen erövrar tekniken och ser vilka nya möjligheter det ger, säger Mathilda med ett leende på läpparna. Sen blir ju studiecirkeln även en mötesplats där vi delar gemenskap och livet med varandra. Det berikar!

För anmälan och mer information om studiecirklar i surfplatta www.bilda.nu

För mer information, vänligen kontakta
Christina ”Titti” Larsson, konsulent Växjö
 christina.larsson@bilda.nu
0370-34 50 33

Mathilda Ekztröm, studiecirkelledare
mathilda@emz-2.com
0760-12 02 25

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem.www.bilda.nu


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.